20 nov 2014 05:00

23 jan 2015 15:54

Miljonkostnader för turistbolaget

Skövdes kommunala turistbolag ska marknadsföra Skövde och stärka kommunens attraktionskraft. Samma sak som konsulttjänster köps in för att göra.

Det har hänt mycket kring Next Skövde de senaste åren och bolaget har bland annat anlitat konsulter för att driva verksamheten.

– Det är väl känt att vi har gjort stora justeringar i vår organisation, och när vi inte har rätt kompetens på plats så måste vi köpa in den. Nu har jag varit här ett år och börjar bli varm i kläderna och då kanske behovet av att köpa in tjänster minskar, säger bolagets vd Mats Olsson.

Samverkansprojekt

Bland annat har ordföranden Claes Bjerkne anlitats som konsult för 1 200 kronor i timmen.

Det handlar om i snitt åtta timmar i veckan och det halvårslånga kontraktet har förlängts två gånger. För Next Skövde handlar det om en kostnad på ungefär 600 000 kronor per år.

Under tidig vår 2014 anlitades en annan konsult för att leda det operativa och långsiktiga arbetet med att – tillsammans med bland annat delar av näringslivet och kommunen – stärka och utveckla Skövde.

– Vi ser det som ett nyckelprojekt för att Skövde ska nå befolkningsmålet på 60 000 invånare. Det är ett unikt initiativ och det finns ingen quick fix för att stärka ett varumärke, säger Mats Olsson.

Kunde inte Claes Bjerkne leda det arbetet?

– Han var säkert en tilltänkt part, men det blev inte aktuellt. Varför kommer jag inte ihåg. Men vi behövde och fick en erfaren projektledare, säger Mats Olsson.

Den konsult som anlitats kostar Next Skövde 280 000 kronor för sex månaders arbete. Evenemangschefen Henrik Berggren är också han anställd via konsultavtal, på 80 procent, vilket innebär en årskostnad på ungefär 840 000 kronor.

Under onsdagen avslöjade P 4 Skaraborg att Claes Bjerknes son är styrelseordförande i företaget Mobile storytelling som Next Skövde köper tjänster av. Men det är mer en tillfällighet menar Mats Olsson.

– Den kontakten togs före min och Claes tid. När bolaget som utvecklade Skövdeappen lade ned 2012 tog Next Skövde kontakt med högskolan och GSP för att hitta någon som kunde driva den vidare. De pekade ut Mobile storytelling som övertog driften.

Företaget har nu ett upphandlat avtal med Next Skövde om löpande underhåll av två webbplatser samt Skövdeappen.

Under det senaste året har de fakturerat Next Skövde ungefär 650 000 kronor.

Det har hänt mycket kring Next Skövde de senaste åren och bolaget har bland annat anlitat konsulter för att driva verksamheten.

– Det är väl känt att vi har gjort stora justeringar i vår organisation, och när vi inte har rätt kompetens på plats så måste vi köpa in den. Nu har jag varit här ett år och börjar bli varm i kläderna och då kanske behovet av att köpa in tjänster minskar, säger bolagets vd Mats Olsson.

Samverkansprojekt

Bland annat har ordföranden Claes Bjerkne anlitats som konsult för 1 200 kronor i timmen.

Det handlar om i snitt åtta timmar i veckan och det halvårslånga kontraktet har förlängts två gånger. För Next Skövde handlar det om en kostnad på ungefär 600 000 kronor per år.

Under tidig vår 2014 anlitades en annan konsult för att leda det operativa och långsiktiga arbetet med att – tillsammans med bland annat delar av näringslivet och kommunen – stärka och utveckla Skövde.

– Vi ser det som ett nyckelprojekt för att Skövde ska nå befolkningsmålet på 60 000 invånare. Det är ett unikt initiativ och det finns ingen quick fix för att stärka ett varumärke, säger Mats Olsson.

Kunde inte Claes Bjerkne leda det arbetet?

– Han var säkert en tilltänkt part, men det blev inte aktuellt. Varför kommer jag inte ihåg. Men vi behövde och fick en erfaren projektledare, säger Mats Olsson.

Den konsult som anlitats kostar Next Skövde 280 000 kronor för sex månaders arbete. Evenemangschefen Henrik Berggren är också han anställd via konsultavtal, på 80 procent, vilket innebär en årskostnad på ungefär 840 000 kronor.

Under onsdagen avslöjade P 4 Skaraborg att Claes Bjerknes son är styrelseordförande i företaget Mobile storytelling som Next Skövde köper tjänster av. Men det är mer en tillfällighet menar Mats Olsson.

– Den kontakten togs före min och Claes tid. När bolaget som utvecklade Skövdeappen lade ned 2012 tog Next Skövde kontakt med högskolan och GSP för att hitta någon som kunde driva den vidare. De pekade ut Mobile storytelling som övertog driften.

Företaget har nu ett upphandlat avtal med Next Skövde om löpande underhåll av två webbplatser samt Skövdeappen.

Under det senaste året har de fakturerat Next Skövde ungefär 650 000 kronor.

  • Carl Johan Hjerpe

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.