21 nov 2014 17:53

23 jan 2015 15:54

Mer ekologisk mat på borden i Skövde

När avtalen följs bättre i köken blir det mer ekologisk mat i Skövde kommun.
– Om ett år ska det vara 25 procent ekologiskt, det är första målet, säger Conny Bjurman, livsmedelscontroller.

Skövde kommun har jobbat på ett nytt sätt med upphandling och följt upp det med en ny inköpsorganisation där avtalen följs bättre.

– Det innebär att vi, de senaste två åren, vet att vi sparat 20 miljoner kronor, säger Conny Brännberg, ordförande (KD) i serviceutskottet.

En ny struktur har skapats, där det framgår vem som får köpa vad i kommunen. Tre kategorier inköpare har utbildats av Tommy Klang, chef på upphandlingsenheten.

– Framför allt handlar det om att få personalen att använda våra avtal.

Tre delmål

För att kunna mäta vad det här ger har tre delmål satts upp. Det första handlar om att göra fler avtal och köpa från befintliga avtal.

– Men en inköpsprocess är lång så vi tittar på hela kedjan, från upphandling till slutbetalning.

Där kommer elektroniska fakturor och elektroniska beställningar in. Det är mål två och tre, de ska öka.

– Pengar är inte bara pengar, det är tiden också, säger Tommy Klang och förklarar det med att det är bättre att en anställd är på sitt arbete än åker och köper pärmar när det kan göras elektroniskt.

Mer ekologisk mat

Annelie Nyman är redovisningschef och hon berättar att de satt som mål att de elektroniska beställningarna ska öka från 32 procent 2012 till 45 procent 2015.

– Vi är uppe i 42 nu.

Andelen elektroniska fakturor ska öka från 58 procent till 75 procent 2015. Nu är det 66 procent.

Ett gott exempel på vad som sker när avtal följs kommer från tekniska nämnden där beslut tagits om att ha 25 procent ekologiska livsmedel om ett år.

– Det har ökat från knappt 10 procent till 18,6. Vi har inga extra pengar till det. I stället har vi styrt upp det så att köken handlar mycket mer på avtalet nu och på så sätt har vi betalat den ekologiska satsningen, berättar Conny Bjurman, livsmedelscontroller.

Mer svenskt kött

Kvartal fyra förra året handlade köken 23 procent utanför avtalet. Nu är siffran 8,5 procent.

– I reda pengar blir det 2,7 miljoner på årsbasis och det har bekostat kvalitetshöjningen; ekologiska livsmedel och även mer svenskt kött, säger Conny Bjurman och berättar att köken fått en lista med ett tio-tal ekologiska produkter som de ska köpa in.

Conny Brännberg berättar att de lagt ytterligare en halv miljon kronor i budget för nästa år till svenskt kött.

– Vi mäter hur mycket svenskt kött vi köper. Vi har 48 procent nu och vi tror att vi kan öka till 60 procent om vi får 500 000 kronor, säger Conny Bjurman.

En förstudie pågår också om en samlastningscentral och gemensam distribution för Skövde, Falköping, Tibro, Tidaholm och Hjo. En sammanfattad bild ska vara klar före sommaren.

Skövde kommun har jobbat på ett nytt sätt med upphandling och följt upp det med en ny inköpsorganisation där avtalen följs bättre.

– Det innebär att vi, de senaste två åren, vet att vi sparat 20 miljoner kronor, säger Conny Brännberg, ordförande (KD) i serviceutskottet.

En ny struktur har skapats, där det framgår vem som får köpa vad i kommunen. Tre kategorier inköpare har utbildats av Tommy Klang, chef på upphandlingsenheten.

– Framför allt handlar det om att få personalen att använda våra avtal.

Tre delmål

För att kunna mäta vad det här ger har tre delmål satts upp. Det första handlar om att göra fler avtal och köpa från befintliga avtal.

– Men en inköpsprocess är lång så vi tittar på hela kedjan, från upphandling till slutbetalning.

Där kommer elektroniska fakturor och elektroniska beställningar in. Det är mål två och tre, de ska öka.

– Pengar är inte bara pengar, det är tiden också, säger Tommy Klang och förklarar det med att det är bättre att en anställd är på sitt arbete än åker och köper pärmar när det kan göras elektroniskt.

Mer ekologisk mat

Annelie Nyman är redovisningschef och hon berättar att de satt som mål att de elektroniska beställningarna ska öka från 32 procent 2012 till 45 procent 2015.

– Vi är uppe i 42 nu.

Andelen elektroniska fakturor ska öka från 58 procent till 75 procent 2015. Nu är det 66 procent.

Ett gott exempel på vad som sker när avtal följs kommer från tekniska nämnden där beslut tagits om att ha 25 procent ekologiska livsmedel om ett år.

– Det har ökat från knappt 10 procent till 18,6. Vi har inga extra pengar till det. I stället har vi styrt upp det så att köken handlar mycket mer på avtalet nu och på så sätt har vi betalat den ekologiska satsningen, berättar Conny Bjurman, livsmedelscontroller.

Mer svenskt kött

Kvartal fyra förra året handlade köken 23 procent utanför avtalet. Nu är siffran 8,5 procent.

– I reda pengar blir det 2,7 miljoner på årsbasis och det har bekostat kvalitetshöjningen; ekologiska livsmedel och även mer svenskt kött, säger Conny Bjurman och berättar att köken fått en lista med ett tio-tal ekologiska produkter som de ska köpa in.

Conny Brännberg berättar att de lagt ytterligare en halv miljon kronor i budget för nästa år till svenskt kött.

– Vi mäter hur mycket svenskt kött vi köper. Vi har 48 procent nu och vi tror att vi kan öka till 60 procent om vi får 500 000 kronor, säger Conny Bjurman.

En förstudie pågår också om en samlastningscentral och gemensam distribution för Skövde, Falköping, Tibro, Tidaholm och Hjo. En sammanfattad bild ska vara klar före sommaren.