24 nov 2014 20:00

07 jan 2015 10:03

Väg till hållbart fiske

FORSKNING: Högskolan i Skövde

Forskare vid Högskolan i Skövde har tagit fram en helt ny metod för övervakning av fiskbeståndet. Det ska bli enklare att räkna ut fiskerikvoter på ett mer hållbart och resurseffektivt sätt.

I dagsläget finns en stor osäkerhet kring fiskbeståndet i världens hav och det är både svårt, tidskrävande och kostsamt att samla in information om hur bestånden ser ut.

Effektivare metod

Varje år sammanträder internationella havsforskningsrådet i Köpenhamn för att ta fram den vetenskapliga rådgivningen om nästa års fiskerikvoter inom EU. I dagsläget beräknas fiskbeståndet i våra hav med statistiska modeller utifrån provfiske och provtagning på den kommersiella fångsten.

Noél Holmgren, professor och forskare vid Högskolan i Skövde, är en av medlemmarna i det från EU oberoende havsforskningsrådet. Tillsammans med forskarkollegor kan han nu presentera en effektivare metod för att bestämma fiskerikvoter utifrån fångst och fiskeinsats.

Information i realtid

– Den här nya metoden, som min kollega Niclas Norrström och jag arbetat fram tillsammans med forskare i Finland och Estland, betyder att man samlar in information från en fiskeflottas fångst i realtid. Man får då snabbt ett nuläge på fiskbeståndet och kan reglera fiskerikvoten utifrån rådande läge, i stället för att använda ett år gammal information och prognostisera två år framåt som man gör i dagsläget, säger Noél Holmgren.

Modellen som forskarna har tagit fram har provats i ett artificiellt fiskebestånd och utvärderar populationsutveckling, fångststorlek och fiskeinsats över tid. Modellen ger den fördelen att man följer fiskebeståndets utveckling under pågående säsong och att man kan avbryta fisket när förvaltningsmålet är uppnått.

– Som läget ser ut i dag är det historiskt låga nivåer av torsk och sill i Östersjön. Med det här nya sättet att mäta fiskebeståndet kan man snabbt reglera fångsten utifrån dagsaktuella siffror och utvärdera informationen av det pågående fisket mer preciserat. Det ger oss möjlighet att avbryta fisket om beståndet ser ut att sjunka drastiskt, vilket öppnar upp för ett hållbart fiske i framtiden.

I dagsläget finns en stor osäkerhet kring fiskbeståndet i världens hav och det är både svårt, tidskrävande och kostsamt att samla in information om hur bestånden ser ut.

Effektivare metod

Varje år sammanträder internationella havsforskningsrådet i Köpenhamn för att ta fram den vetenskapliga rådgivningen om nästa års fiskerikvoter inom EU. I dagsläget beräknas fiskbeståndet i våra hav med statistiska modeller utifrån provfiske och provtagning på den kommersiella fångsten.

Noél Holmgren, professor och forskare vid Högskolan i Skövde, är en av medlemmarna i det från EU oberoende havsforskningsrådet. Tillsammans med forskarkollegor kan han nu presentera en effektivare metod för att bestämma fiskerikvoter utifrån fångst och fiskeinsats.

Information i realtid

– Den här nya metoden, som min kollega Niclas Norrström och jag arbetat fram tillsammans med forskare i Finland och Estland, betyder att man samlar in information från en fiskeflottas fångst i realtid. Man får då snabbt ett nuläge på fiskbeståndet och kan reglera fiskerikvoten utifrån rådande läge, i stället för att använda ett år gammal information och prognostisera två år framåt som man gör i dagsläget, säger Noél Holmgren.

Modellen som forskarna har tagit fram har provats i ett artificiellt fiskebestånd och utvärderar populationsutveckling, fångststorlek och fiskeinsats över tid. Modellen ger den fördelen att man följer fiskebeståndets utveckling under pågående säsong och att man kan avbryta fisket när förvaltningsmålet är uppnått.

– Som läget ser ut i dag är det historiskt låga nivåer av torsk och sill i Östersjön. Med det här nya sättet att mäta fiskebeståndet kan man snabbt reglera fångsten utifrån dagsaktuella siffror och utvärdera informationen av det pågående fisket mer preciserat. Det ger oss möjlighet att avbryta fisket om beståndet ser ut att sjunka drastiskt, vilket öppnar upp för ett hållbart fiske i framtiden.