24 nov 2014 22:05

23 jan 2015 15:54

Cementa fick stöd

Kommunfullmäktige tillstyrker brytningar

Skövde kommun vill att Cementa får fortsätta bryta kalksten i Våmbsdalen. Ett oenigt fullmäktige antog på måndagen kommunens yttrande efter en lång debatt.

Det är andra gången som Cementafrågan var uppe i kommunfullmäktige. Nu är det inför nästa års förhandling i Mark- och miljööverdomstolen som Skövde ska yttra sig. Cementa förlorade i mark- och miljödomstolen, men har överklagat domen.

Till skillnad mot skrivelsen till mark- och miljödomstolen tar nu kommunen den här gången tydlig ställning för Cementa. Man ställer sig också bakom det nya förslag till omledning av en bäck som bolaget tagit fram.

Politiskt förslag

Kommunen vill att domen ändras och Cementa får fortsätta brytningarna i täkten. Formuleringarna är skrivna av politikerna och inte av tjänstemännen vilket Douglas Hjalmarsson, FP kritiserade och ifrågasatte.

– Det är ett politiskt berett förslag vilket vi har rätt att göra så det är korrekt. Det är inte berett av tjänstemännen, konstaterade Katarina Jonsson (M).

Annars var det främst Leif Walterum (C) som talade för varför Cementa ska få fortsätta bryta kalksten i Våmsbdalen.

En orsak är arbetstillfällena menar han.

– För oss i Centerpartiet är vartenda jobb i Skövde viktigt. Man brukar säga att ett jobb ger tre andra jobb och då handlar det om 300 jobb i Skövde, sa han.

Folkpartiet driver Cementafrågan hårt och har lagt fram eget förslag som avstyrker till fortsatta brytningar.

– Brottet kommer att ligga cirka 800 meter från Hållsdammen. Det är viktiga delar av friluftsområdet som försvinner. Flera vandringsleder ligger bara 200 meter från brottet. Sprängningar och buller kommer orsaka stor påverkan på området, konstaterade Douglas Hjalmarsson.

MP vill bevara

Även Miljöpartiet hade ett eget yrkande och Elisabeth Gustavsson argumenterade för att Cementa inte kommit med något nytt i sin överklagan.

– Tror inte alla har tänkt igenom vad det gör med vårt vackra berg, sade hon.

MP och FP stod dock ensamma i omröstningen. M, C, KD, S och SD röstade för kommunstyrelsens förslag.

Yttrandet skickas nu till Mark- och miljööverdomstolen som väntas hålla huvudförhandlingen i målet under våren i Skövde.

Det är andra gången som Cementafrågan var uppe i kommunfullmäktige. Nu är det inför nästa års förhandling i Mark- och miljööverdomstolen som Skövde ska yttra sig. Cementa förlorade i mark- och miljödomstolen, men har överklagat domen.

Till skillnad mot skrivelsen till mark- och miljödomstolen tar nu kommunen den här gången tydlig ställning för Cementa. Man ställer sig också bakom det nya förslag till omledning av en bäck som bolaget tagit fram.

Politiskt förslag

Kommunen vill att domen ändras och Cementa får fortsätta brytningarna i täkten. Formuleringarna är skrivna av politikerna och inte av tjänstemännen vilket Douglas Hjalmarsson, FP kritiserade och ifrågasatte.

– Det är ett politiskt berett förslag vilket vi har rätt att göra så det är korrekt. Det är inte berett av tjänstemännen, konstaterade Katarina Jonsson (M).

Annars var det främst Leif Walterum (C) som talade för varför Cementa ska få fortsätta bryta kalksten i Våmsbdalen.

En orsak är arbetstillfällena menar han.

– För oss i Centerpartiet är vartenda jobb i Skövde viktigt. Man brukar säga att ett jobb ger tre andra jobb och då handlar det om 300 jobb i Skövde, sa han.

Folkpartiet driver Cementafrågan hårt och har lagt fram eget förslag som avstyrker till fortsatta brytningar.

– Brottet kommer att ligga cirka 800 meter från Hållsdammen. Det är viktiga delar av friluftsområdet som försvinner. Flera vandringsleder ligger bara 200 meter från brottet. Sprängningar och buller kommer orsaka stor påverkan på området, konstaterade Douglas Hjalmarsson.

MP vill bevara

Även Miljöpartiet hade ett eget yrkande och Elisabeth Gustavsson argumenterade för att Cementa inte kommit med något nytt i sin överklagan.

– Tror inte alla har tänkt igenom vad det gör med vårt vackra berg, sade hon.

MP och FP stod dock ensamma i omröstningen. M, C, KD, S och SD röstade för kommunstyrelsens förslag.

Yttrandet skickas nu till Mark- och miljööverdomstolen som väntas hålla huvudförhandlingen i målet under våren i Skövde.