24 nov 2014 21:06

23 jan 2015 15:54

Mia Törnblom om hur man når sina mål

Hur svårt kan det vara att nå sina mål? Författaren och föreläsaren Mia Törnblom besökte Skövde på måndagen och förklarade vilka metoder man ska använda för att påverka sitt liv.

Föreläsningen ”Hur svårt kan det vara?” handlar om att nå sina mål, men också att se till att resan dit blir trevlig. Så hur hanterar man de situationer, relationer och konflikter som man kan möta på vägen?

Det fick publiken på Valhall svar på under måndagens två föreläsningar med Mia Törnblom.

Viktigt med lagspel

– Varje dag tar en människa mellan 2 500 och 10 000 beslut. Det är inte konstigt att det blir fel ibland, säger Mia Törnblom.

– Men varför har en del så svårt att ändra sig när de gör fel? Vi har ju ett egenvärde även om vi presterar lite konstigt. Men vi blandar ofta ihop egenvärdet med prestationen.

Och för att bli lycklig måste man veta vad man behöver, säger Mia Törnblom, och man måste också ta eget ansvar i det förhållande man befinner sig. Först då fungerar lagspelet.

– Man kan se när man går in på en arbetsplats om det är ett lag som jobbar tillsammans eller inte. Ni vet de här lapparna, ”din mamma jobbar inte här”.

Det blir till en kultur som man anpassar sig efter, förklarar Mia Törnblom.

– Om man står vid kopiatorn och pappret tar slut så tänker att att man ska fylla på, men sen kommer man på att ”det är ju ingen annan här som gör nåt, så jag tänker heller inte göra något”.

– Och på lång sikt så behöver vi vara i lag med de vi bor med eller jobbar med.

Förtroende

Personligt ledarskap och mental träning är två viktiga punkter att jobba med för att nå sina mål, menar Mia Törnblom, och det gäller både i det privata livet och för karriären. Och det gäller att bygga upp och behålla ett förtroende, säger hon.

– Allt framgångsrikt ledarskap sker baserat på förtroende.

Under måndagskvällen lyssnade ungefär 300 personer till föreläsningen – som också gavs tidigare under måndagen – på Valhall. Arrangör var Wimab utbildning.

Föreläsningen ”Hur svårt kan det vara?” handlar om att nå sina mål, men också att se till att resan dit blir trevlig. Så hur hanterar man de situationer, relationer och konflikter som man kan möta på vägen?

Det fick publiken på Valhall svar på under måndagens två föreläsningar med Mia Törnblom.

Viktigt med lagspel

– Varje dag tar en människa mellan 2 500 och 10 000 beslut. Det är inte konstigt att det blir fel ibland, säger Mia Törnblom.

– Men varför har en del så svårt att ändra sig när de gör fel? Vi har ju ett egenvärde även om vi presterar lite konstigt. Men vi blandar ofta ihop egenvärdet med prestationen.

Och för att bli lycklig måste man veta vad man behöver, säger Mia Törnblom, och man måste också ta eget ansvar i det förhållande man befinner sig. Först då fungerar lagspelet.

– Man kan se när man går in på en arbetsplats om det är ett lag som jobbar tillsammans eller inte. Ni vet de här lapparna, ”din mamma jobbar inte här”.

Det blir till en kultur som man anpassar sig efter, förklarar Mia Törnblom.

– Om man står vid kopiatorn och pappret tar slut så tänker att att man ska fylla på, men sen kommer man på att ”det är ju ingen annan här som gör nåt, så jag tänker heller inte göra något”.

– Och på lång sikt så behöver vi vara i lag med de vi bor med eller jobbar med.

Förtroende

Personligt ledarskap och mental träning är två viktiga punkter att jobba med för att nå sina mål, menar Mia Törnblom, och det gäller både i det privata livet och för karriären. Och det gäller att bygga upp och behålla ett förtroende, säger hon.

– Allt framgångsrikt ledarskap sker baserat på förtroende.

Under måndagskvällen lyssnade ungefär 300 personer till föreläsningen – som också gavs tidigare under måndagen – på Valhall. Arrangör var Wimab utbildning.

  • Carl Johan Hjerpe