24 nov 2014 20:26

23 jan 2015 15:54

Minoritet sa ja till kommunbudgeten

BUDGET: Vågmästarna lade ned sina röster

Alliansen fick igenom sin budget i fullmäktige i går kväll.
Partierna i opposition var inte samlade kring något gemensamt motförslag och vågmästaren SD lade ned sina röster.

De borgerliga partierna ska styra utan egen majoritet i kommunfullmäktige under den här mandatperioden. Ett historiskt parlamentariskt läge där Alliansen skulle få problem att regera om de inte får igenom sin budget.

– Medborgarna har gett oss ett svårt uppdrag. Inget parti eller allians har egen majoritet, konstaterade Katarina Jonsson (M).

Socialdemokraterna , Miljöpartiet och Sverigedemokraterna gick fram med egna budgetförslag. I voteringen som följde röstade 29 (M+C+FP+KD) ledamöter för och 26 (S+MP+V) emot.

Sverigedemokraterna la ned sina röster och därmed fick Alliansen igenom sin budget.

Mild debatt

Själva debatten var oerhört mild. Många av argumenten kändes igen från debatten i juni där budgeten togs första gången. På grund av att det är valår kommer budgeten upp till beslut igen i november.

Skillnaderna var också små, men budgeten hade anpassats till kommunens nya organisation. Därmed bli skolan klart största nämnd med en ram på över en miljard. Budgeten är totalt på 2,4 miljarder ska ge 29,9 miljoner i överskott.

Katarina Jonsson pekade på att det är små skillnader mellan S och Alliansen. Oppositionsrådet Marie Ekman (S) pekade på att de handlade

Oenighet

En av oenigheterna handlade om att inrätta en social investeringsfond.

– Vi avsätter fem miljoner kronor till en social investeringsfond. Det handlar om att investera i människor i ett långsiktigt perspektiv, Vi vill att alla Skövdebor ska kunna njuta av det goda livet, sa Marie Ekman (S).

Alliansen sa nej:

– En reservlösning när man inte har lyckats i sin verksamhet. Det behöver inte vi, kommenterade Katarina Jonsson (M).

Investeringarna för 2015 är på 260 miljoner kronor och där är S enigt med Alliansen.

– Vi står bakom investeringarna som Alliansen föreslår. Det är viktiga satsningar sa Ekman.

De borgerliga partierna ska styra utan egen majoritet i kommunfullmäktige under den här mandatperioden. Ett historiskt parlamentariskt läge där Alliansen skulle få problem att regera om de inte får igenom sin budget.

– Medborgarna har gett oss ett svårt uppdrag. Inget parti eller allians har egen majoritet, konstaterade Katarina Jonsson (M).

Socialdemokraterna , Miljöpartiet och Sverigedemokraterna gick fram med egna budgetförslag. I voteringen som följde röstade 29 (M+C+FP+KD) ledamöter för och 26 (S+MP+V) emot.

Sverigedemokraterna la ned sina röster och därmed fick Alliansen igenom sin budget.

Mild debatt

Själva debatten var oerhört mild. Många av argumenten kändes igen från debatten i juni där budgeten togs första gången. På grund av att det är valår kommer budgeten upp till beslut igen i november.

Skillnaderna var också små, men budgeten hade anpassats till kommunens nya organisation. Därmed bli skolan klart största nämnd med en ram på över en miljard. Budgeten är totalt på 2,4 miljarder ska ge 29,9 miljoner i överskott.

Katarina Jonsson pekade på att det är små skillnader mellan S och Alliansen. Oppositionsrådet Marie Ekman (S) pekade på att de handlade

Oenighet

En av oenigheterna handlade om att inrätta en social investeringsfond.

– Vi avsätter fem miljoner kronor till en social investeringsfond. Det handlar om att investera i människor i ett långsiktigt perspektiv, Vi vill att alla Skövdebor ska kunna njuta av det goda livet, sa Marie Ekman (S).

Alliansen sa nej:

– En reservlösning när man inte har lyckats i sin verksamhet. Det behöver inte vi, kommenterade Katarina Jonsson (M).

Investeringarna för 2015 är på 260 miljoner kronor och där är S enigt med Alliansen.

– Vi står bakom investeringarna som Alliansen föreslår. Det är viktiga satsningar sa Ekman.