25 nov 2014 17:21

23 jan 2015 15:54

Historiska handlingar snart på nätet

HANDLINGAR: Skövdes historia från papper till dataskärm

Snart ska Skövdeborna kunna ta del av historiska handlingar om staden via nätet då de har digitaliserats.
– Det har varit ett intressant arbete och jag känner att jag gjort en viktig insats, säger Annette Sjöholm.

Regeringen initierade för ett par år sedan Kulturarvslyftet som exempelvis kunde handla om arbete med att digitalisera eller inventera samlingar. Man riktade sig till personer som stod utanför arbetsmarknaden och stat och kommun delade på kostnaden.

Skövde nappade

– Skövde var en av första kommunerna som nappade, även om Falköping var först ut i landet, säger kommunarkivarie Benny Larsson.

I Skövde valde man att fokusera på att digitalisera kommunalstämmoprotokoll, projektet fick namnet ”Skövdes historia från papper till dataskärm”. Tre personer har under de två projektåren registrerat och digitaliserat ett stort antal protokoll från 1865 till 1952.

– Syftet har varit att ge människor som stått utanför arbetsmarknaden hjälp att komma tillbaka genom att de får praktisk erfarenhet. De har gjort en fantastisk och viktig insats, säger Peter Lidström, arbetsmarknadschef, Skövde kommun.

Fascinerande arbete

Annette Sjöholm är en av dem som arbetat i projektet. Hon känner att det har varit väldigt intressant.

– Det är en förmån att ha fått arbeta med böcker från 1860-talet, en ynnest att ha fått se dem. Jag har arbetat med reklam tidigare så texten har alltid funnits med mig, säger hon.

– Dessutom fascineras jag av det gamla. Nu har jag verkligen fått ta del av vad herrarna, för på den tiden var det bara herrar, tog för beslut.

”Viktig insats”

Annette säger också att arbetet har hjälpt henne ”hur mycket som helst”.

– Jag känner att jag har gjort en viktig insats som har en funktion och betydelse i framtiden. Det har också varit ett sätt för mig att komma tillbaka. Förhoppningsvis leder detta mig vidare ut på arbetsmarknaden.

Förutom Annette har också Tony Karlsson och Carl Thorvald arbetat i projektet.

Till våren är arkivet öppet för allmänheten. Det kommer att likna kommunens ritningsarkiv – fast namnet på det nya är inte klart än – och Skövdeborna ska alltså kunna sitta hemma vid datorn och läsa om den gamla bygden.

– Jag gissar att lokalhistoriker och släktforsare tycker att det är väldigt intressant. Vi hade aldrig klarat att göra detta själva, projektet har varit avgörande, säger Benny Larsson.

Regeringen initierade för ett par år sedan Kulturarvslyftet som exempelvis kunde handla om arbete med att digitalisera eller inventera samlingar. Man riktade sig till personer som stod utanför arbetsmarknaden och stat och kommun delade på kostnaden.

Skövde nappade

– Skövde var en av första kommunerna som nappade, även om Falköping var först ut i landet, säger kommunarkivarie Benny Larsson.

I Skövde valde man att fokusera på att digitalisera kommunalstämmoprotokoll, projektet fick namnet ”Skövdes historia från papper till dataskärm”. Tre personer har under de två projektåren registrerat och digitaliserat ett stort antal protokoll från 1865 till 1952.

– Syftet har varit att ge människor som stått utanför arbetsmarknaden hjälp att komma tillbaka genom att de får praktisk erfarenhet. De har gjort en fantastisk och viktig insats, säger Peter Lidström, arbetsmarknadschef, Skövde kommun.

Fascinerande arbete

Annette Sjöholm är en av dem som arbetat i projektet. Hon känner att det har varit väldigt intressant.

– Det är en förmån att ha fått arbeta med böcker från 1860-talet, en ynnest att ha fått se dem. Jag har arbetat med reklam tidigare så texten har alltid funnits med mig, säger hon.

– Dessutom fascineras jag av det gamla. Nu har jag verkligen fått ta del av vad herrarna, för på den tiden var det bara herrar, tog för beslut.

”Viktig insats”

Annette säger också att arbetet har hjälpt henne ”hur mycket som helst”.

– Jag känner att jag har gjort en viktig insats som har en funktion och betydelse i framtiden. Det har också varit ett sätt för mig att komma tillbaka. Förhoppningsvis leder detta mig vidare ut på arbetsmarknaden.

Förutom Annette har också Tony Karlsson och Carl Thorvald arbetat i projektet.

Till våren är arkivet öppet för allmänheten. Det kommer att likna kommunens ritningsarkiv – fast namnet på det nya är inte klart än – och Skövdeborna ska alltså kunna sitta hemma vid datorn och läsa om den gamla bygden.

– Jag gissar att lokalhistoriker och släktforsare tycker att det är väldigt intressant. Vi hade aldrig klarat att göra detta själva, projektet har varit avgörande, säger Benny Larsson.