25 nov 2014 20:07

23 jan 2015 15:54

Spred glädje och reflexer

Räddningstjänsternas kampanj är i gång

Många glada skaraborgare fick en viktig gåva under tisdagsmorgonen. Det var personal från räddningstjänsten som delade ut reflexer under en mörk timme.

Årets reflexkampanj inleddes under tisdagsmorgonen på flera håll i Skaraborg. I Skövde stod personal från Räddningstjänsten östra Skaraborg på sex olika ställen och delade ut reflexer till förbipasserande personer.

Har hemma

– De flesta blir glada när de får en reflex. Vissa behöver vi prata lite mer med för att förklara varför det är bra med reflexer, men de allra flesta blir glada. De har heller inte reflex på sig vid tillfället vi delar ut reflexer, men många har hemma säger de, berättar Patrik Åstemo, styrkeledare för SMO-styrkan, som arbetar med förebyggande åtgärder vid Rös.

Men hemma gör reflexerna mindre nytta, och därför informerar också brandmännen om vikten av att synas i mörkret. För reflexkampanjen syftar till att förebygga trafikolyckor mellan fordon och gångtrafikanter.

– Eftersom förra årets kampanj var den första så är det svårt att säga om det givit någon verkan än, men vi hoppas så klart att fler använder reflex nu, säger Patrik Åstemo.

Bra placeringar av reflexer är på armarna samt långt ner på benen, och de syns bäst när de är i rörelse.

Kampanjen fortsätter

Ungefär 1 000 reflexer och 700 reflexvästar delade räddningstjänsten ut under en timme på tisdagsmorgonen. Kampanjen genomförs av räddningstjänsterna i östra Skaraborg, västra Skaraborg, Falköping-Tidaholm och Skara-Götene samt Brandskyddsföreningen Skaraborg liksom Länsförsäkringar Skaraborg och Dina försäkringar Skaraborg.

Folkhälsorådet tillsammans med Energi- och klimatrådgivningen samt Lots i Skövde har finansierat reflexerna som delas ut i Skövde.

På 13 skaraborgska orter kommer reflexer att delas ut under de närmsta veckorna.

Årets reflexkampanj inleddes under tisdagsmorgonen på flera håll i Skaraborg. I Skövde stod personal från Räddningstjänsten östra Skaraborg på sex olika ställen och delade ut reflexer till förbipasserande personer.

Har hemma

– De flesta blir glada när de får en reflex. Vissa behöver vi prata lite mer med för att förklara varför det är bra med reflexer, men de allra flesta blir glada. De har heller inte reflex på sig vid tillfället vi delar ut reflexer, men många har hemma säger de, berättar Patrik Åstemo, styrkeledare för SMO-styrkan, som arbetar med förebyggande åtgärder vid Rös.

Men hemma gör reflexerna mindre nytta, och därför informerar också brandmännen om vikten av att synas i mörkret. För reflexkampanjen syftar till att förebygga trafikolyckor mellan fordon och gångtrafikanter.

– Eftersom förra årets kampanj var den första så är det svårt att säga om det givit någon verkan än, men vi hoppas så klart att fler använder reflex nu, säger Patrik Åstemo.

Bra placeringar av reflexer är på armarna samt långt ner på benen, och de syns bäst när de är i rörelse.

Kampanjen fortsätter

Ungefär 1 000 reflexer och 700 reflexvästar delade räddningstjänsten ut under en timme på tisdagsmorgonen. Kampanjen genomförs av räddningstjänsterna i östra Skaraborg, västra Skaraborg, Falköping-Tidaholm och Skara-Götene samt Brandskyddsföreningen Skaraborg liksom Länsförsäkringar Skaraborg och Dina försäkringar Skaraborg.

Folkhälsorådet tillsammans med Energi- och klimatrådgivningen samt Lots i Skövde har finansierat reflexerna som delas ut i Skövde.

På 13 skaraborgska orter kommer reflexer att delas ut under de närmsta veckorna.

  • Carl Johan Hjerpe