26 nov 2014 19:00

07 jan 2015 10:23

20 nya demensplatser

Tomtegården ställer om två avdelningar

Omvårdnadsförvaltningen ställer om 20 platser vid Tomtegårdens äldreboende till boende för äldre med demenssjukdom.

Det beslutade omvårdnadsnämnden i måndags sedan förvaltningen efter en utredning föreslagit att Tomtegården är just det boende som bäst lämpar sig att ställa om.

Omvandlingen av de två sista avdelningarna (2B och 3B) kommer att göras successivt och innebär att samtliga nio avdelningar på Tomtegården är anpassade för demenssjuka. En tionde är för äldre med utvecklingsstörning.

– Det känns bra att platserna samlas på Tomtegården. Vi blir effektiva kring den kompetens som finns hos personalen, säger omvårdnadschefen Per Granat.

Ingen som är somatiskt sjuk kommer att tvingas bort från de två aktuella avdelningarna enligt honom.

– Vi kommer att gå försiktigt fram och ska göra det här utan att skapa oro på de somatiska avdelningarna, säger Per Granat.

Ökat behov

Behovet av att skapa fler demensplatser har ökat under året. Personer som väntat på demensboende har tillfälligt placerats på korttidsboenden. Något som i sin tur försämrat kommunens möjlighet att ta hem personer som skrivs ut från sjukhus, men som är i behov av tillfällig korttidsvård.

Det beslutade omvårdnadsnämnden i måndags sedan förvaltningen efter en utredning föreslagit att Tomtegården är just det boende som bäst lämpar sig att ställa om.

Omvandlingen av de två sista avdelningarna (2B och 3B) kommer att göras successivt och innebär att samtliga nio avdelningar på Tomtegården är anpassade för demenssjuka. En tionde är för äldre med utvecklingsstörning.

– Det känns bra att platserna samlas på Tomtegården. Vi blir effektiva kring den kompetens som finns hos personalen, säger omvårdnadschefen Per Granat.

Ingen som är somatiskt sjuk kommer att tvingas bort från de två aktuella avdelningarna enligt honom.

– Vi kommer att gå försiktigt fram och ska göra det här utan att skapa oro på de somatiska avdelningarna, säger Per Granat.

Ökat behov

Behovet av att skapa fler demensplatser har ökat under året. Personer som väntat på demensboende har tillfälligt placerats på korttidsboenden. Något som i sin tur försämrat kommunens möjlighet att ta hem personer som skrivs ut från sjukhus, men som är i behov av tillfällig korttidsvård.