26 nov 2014 05:00

23 jan 2015 15:30

Många vill höra om drogen spice

DROGER: Resursbrist stoppar polisen

Polisen krafttag mot den lömska drogen spice har skapat uppmärksamhet. Nu vill både idrottsföreningar och skolor att polisen ska komma och informera. Men polisen har inte de resurserna.

När Skaraborgspolisen nyligen tog ett krafttag mot den farliga drogen spice i en riktad instans var ett av syftena att direkt minska tillgången på drogen för ungdomarna.

Men ett annat syfte var också att sprida uppmärksamhet i samhället om hur lömsk drogen är. Och det har lyckats.

– Vi har fått ett stort antal samtal från skolor och idrottsföreningar som vill att vi ska komma till dem och informera om spice, säger Marlene Andersson Wikman, utredningsbefäl vid polisens ungdomsenhet, till SLA.

– De vill hjälpa till eftersom de arbetar med ungdomar i just de åldrar där spice används.

Men även om polisen skulle vilja finns det inte resurser att åka ut och föreläsa.

– Vi anser att i och med den stora insatsen, där mycket fakta presenterades, och uppmärksamheten kring den är det också dags att andra i samhället är med i arbetet, säger Fredrik Malm, biträdande enhetschef, polisen östra Skaraborg.

– Polisen ska absolut vara en del i arbetet och kanske delta i tema-dagar och liknande, men samhället måste samverka i frågan. Vi ska inte själva dra det lasset, vi har inte den möjligheten.

Marlene Andersson Wikman sprider nu spice-informationen vidare till andra aktörer i samhället.

– Jag träffar bland annat kuratorer från skolorna och ger dem fakta kring drogen som de sedan kan sprida vidare i sin grupp och till ungdomarna.

När Skaraborgspolisen nyligen tog ett krafttag mot den farliga drogen spice i en riktad instans var ett av syftena att direkt minska tillgången på drogen för ungdomarna.

Men ett annat syfte var också att sprida uppmärksamhet i samhället om hur lömsk drogen är. Och det har lyckats.

– Vi har fått ett stort antal samtal från skolor och idrottsföreningar som vill att vi ska komma till dem och informera om spice, säger Marlene Andersson Wikman, utredningsbefäl vid polisens ungdomsenhet, till SLA.

– De vill hjälpa till eftersom de arbetar med ungdomar i just de åldrar där spice används.

Men även om polisen skulle vilja finns det inte resurser att åka ut och föreläsa.

– Vi anser att i och med den stora insatsen, där mycket fakta presenterades, och uppmärksamheten kring den är det också dags att andra i samhället är med i arbetet, säger Fredrik Malm, biträdande enhetschef, polisen östra Skaraborg.

– Polisen ska absolut vara en del i arbetet och kanske delta i tema-dagar och liknande, men samhället måste samverka i frågan. Vi ska inte själva dra det lasset, vi har inte den möjligheten.

Marlene Andersson Wikman sprider nu spice-informationen vidare till andra aktörer i samhället.

– Jag träffar bland annat kuratorer från skolorna och ger dem fakta kring drogen som de sedan kan sprida vidare i sin grupp och till ungdomarna.