26 nov 2014 06:00

23 jan 2015 15:54

Ny arbetsmodellska hjälpa unga

Samverkan viktig mellan olika aktörer

En ny arbetsmodell ska hjälpa ungdomar att ta sig ur kriminalitet – det handlar om samverkan mellan socialförvaltning, polis och skola. Den nya modellen skapar möjligheter att se nödvändiga insatser och ungdomens behov.

För tre år sedan initierade Rikspolisstyrelsen satsningen sociala insatsgrupper, SIG. Syftet var att hjälpa ungdomar att bryta en kriminell livsstil.

Först ut med arbetsmodellen var tolv pilotområden (kommuner eller stadsdelar) i landet. Därefter har projektet permanentats och ytterligare 24 kommuner har infört SIG. Skövde är en av dem och därmed den första kommunen i Skaraborg med den nya arbetsmodellen.

Flera aktörer

Socialförvaltningen har huvudansvaret för insatsgrupperna, men både polis och skola ska ingå som aktörer, övriga aktörer kallas in beroende på varje enskild individs situation och behov.

– Erfarenheterna från de första som tillämpade modellen är olika, men totalt sett har allt fallit väl ut. Det har lett till en minskad brottslighet med 40 procent, vilket är ett bra resultat, säger Johan Anund, socialförvaltningen Skövde.

Individuell plan

SIG riktar sig till ungdomar mellan 13 och 20 år som hamnat i kriminalitet och innebär att hjälpen från samhället samordnas.

En individuell plan läggs upp för den unge och gruppen träffas kontinuerligt – att arbeta koordinerat och långsiktigt med att ungdomarna ska välja andra alternativ än en kriminell livsstil är viktigt.

Frivillig medverkan

I Skövde kommer man inledningsvis att använda arbetsmodellen för som mest fem ungdomar åt gången. Den allra första kan bli klar i dagarna.

– Att vara med bygger helt på frivillighet, vi utser en ungdom som kan vara lämplig och frågar sedan vårdnadshavaren om de vill vara med. I så fall skrivs en samtyckesblankett på som gör det möjligt att bryta sekretessen mellan de olika myndigheterna. Det är viktigt för att de olika aktörerna ska kunna dela information med varandra.

Samverkan avgörande

Även polisen är positiv till den nya modellen.

– När det gäller ungdomar är samverkan det enda som hjälper, detta är bra, säger Marlene Anderssom Wikman, utredningsbefäl vid polisens ungdomsenhet.

För tre år sedan initierade Rikspolisstyrelsen satsningen sociala insatsgrupper, SIG. Syftet var att hjälpa ungdomar att bryta en kriminell livsstil.

Först ut med arbetsmodellen var tolv pilotområden (kommuner eller stadsdelar) i landet. Därefter har projektet permanentats och ytterligare 24 kommuner har infört SIG. Skövde är en av dem och därmed den första kommunen i Skaraborg med den nya arbetsmodellen.

Flera aktörer

Socialförvaltningen har huvudansvaret för insatsgrupperna, men både polis och skola ska ingå som aktörer, övriga aktörer kallas in beroende på varje enskild individs situation och behov.

– Erfarenheterna från de första som tillämpade modellen är olika, men totalt sett har allt fallit väl ut. Det har lett till en minskad brottslighet med 40 procent, vilket är ett bra resultat, säger Johan Anund, socialförvaltningen Skövde.

Individuell plan

SIG riktar sig till ungdomar mellan 13 och 20 år som hamnat i kriminalitet och innebär att hjälpen från samhället samordnas.

En individuell plan läggs upp för den unge och gruppen träffas kontinuerligt – att arbeta koordinerat och långsiktigt med att ungdomarna ska välja andra alternativ än en kriminell livsstil är viktigt.

Frivillig medverkan

I Skövde kommer man inledningsvis att använda arbetsmodellen för som mest fem ungdomar åt gången. Den allra första kan bli klar i dagarna.

– Att vara med bygger helt på frivillighet, vi utser en ungdom som kan vara lämplig och frågar sedan vårdnadshavaren om de vill vara med. I så fall skrivs en samtyckesblankett på som gör det möjligt att bryta sekretessen mellan de olika myndigheterna. Det är viktigt för att de olika aktörerna ska kunna dela information med varandra.

Samverkan avgörande

Även polisen är positiv till den nya modellen.

– När det gäller ungdomar är samverkan det enda som hjälper, detta är bra, säger Marlene Anderssom Wikman, utredningsbefäl vid polisens ungdomsenhet.

Arbetsmodellen

Syftet med sociala insatsgrupper är att hjälpa ungdomar att bryta en kriminell livsstil. Arbetet sker i samarbete mellan olika verksamheter som kan ge hjälp och stöd.

Källa: Polisen