27 nov 2014 05:00

23 jan 2015 15:54

Högskolan bryter mot lagen

Hyr ut bostäder till anställda gästlärare

Högskolan i Skövde har i många år brutit mot lagen genom att hyra ut rum till anställda gästlärare. Uthyrningen har dessutom inte haft full kostnadstäckning.
– Vi har gjort så för att attrahera lärare, men det är inte rätt och vi ska nu fasa ut det, säger Johan Almer, högskoledirektör.

Högskolan i Skövde hyr två lägenheter, en trea och en tvåa, på Trängen där man i sin tur hyr ut rum. Städning och lakan ingår.

Enligt Förordning om statliga myndigheters lokalförsörjning är det helt okej, om man hyr ut till exempelvis icke anställda gästforskare.

Att hyra ut rum till gästlärare som är anställda på högskolan bryter mot lagen. Trots det har Högskolan i Skövde ägnat sig åt det i många år.

Har bara löpt på

– Vi upptäckte detta förra året när vi gjorde en stor översyn och omorganisation. Naturligtvis har ledningen ett ansvar för att allt går rätt till, men den här verksamheten har legat på institutionerna och ingen har uppmärksammat det. Det har löpt på och man har tagit för givet att det är ok, säger Johan Almer, högskoledirektör.

– Det här är inte rätt men det blev ett sätt att attrahera duktiga lärare till Skövde och då fanns möjligheten för dem att få ett subventionerat boende.

Det har också visat sig att bostadsaffärerna inte har haft full kostnadstäckning.

Enligt campuschefen Magnus Littmarck har lägenheterna, sedan 1998 då man skaffade dem, kostat drygt tre miljoner kronor, för hyra och övriga avgifter, men hyresintäkterna har endast varit knappt en miljon. Kostnaden för högskolan har alltså varit drygt två miljoner kronor.

– Lägenheterna skaffades för utländska gästlärare- och forskare, och blev sedan kvar, säger Magnus Littmarck.

– Nu används de av mellan 20 och 25 gästlärare som jobbar här någon dag i veckan.

Johan Almer menar att man ska fasa ut verksamheten försiktigt eftersom undervisningen för läsåret redan är planerad och lärarna har räknat med bostaden.

Kunde man inte bara avbryta när man upptäckte felet och säga att de får ta in på hotell i stället?

– Visst kan man det och vi tänkte göra så, men vissa lärare har räknat med det här och vi gör så för studenternas skull. Det ska avslutas så snart som möjligt under 2015.

Under avvecklingsperioden, från årsskiftet, ska högskolan se till att ha full kostnadstäckning för boendet.

Hur kommer det sig att det har gått så lång tid från att detta upptäcktes till att det tas bort?

– Vi började diskutera det här först efter sommaren i år.

Nu ska man även se över behovet av lägenheter för högskolans del.

– Jag kan tänka mig att vi behåller en av dem.

Högskolan i Skövde hyr två lägenheter, en trea och en tvåa, på Trängen där man i sin tur hyr ut rum. Städning och lakan ingår.

Enligt Förordning om statliga myndigheters lokalförsörjning är det helt okej, om man hyr ut till exempelvis icke anställda gästforskare.

Att hyra ut rum till gästlärare som är anställda på högskolan bryter mot lagen. Trots det har Högskolan i Skövde ägnat sig åt det i många år.

Har bara löpt på

– Vi upptäckte detta förra året när vi gjorde en stor översyn och omorganisation. Naturligtvis har ledningen ett ansvar för att allt går rätt till, men den här verksamheten har legat på institutionerna och ingen har uppmärksammat det. Det har löpt på och man har tagit för givet att det är ok, säger Johan Almer, högskoledirektör.

– Det här är inte rätt men det blev ett sätt att attrahera duktiga lärare till Skövde och då fanns möjligheten för dem att få ett subventionerat boende.

Det har också visat sig att bostadsaffärerna inte har haft full kostnadstäckning.

Enligt campuschefen Magnus Littmarck har lägenheterna, sedan 1998 då man skaffade dem, kostat drygt tre miljoner kronor, för hyra och övriga avgifter, men hyresintäkterna har endast varit knappt en miljon. Kostnaden för högskolan har alltså varit drygt två miljoner kronor.

– Lägenheterna skaffades för utländska gästlärare- och forskare, och blev sedan kvar, säger Magnus Littmarck.

– Nu används de av mellan 20 och 25 gästlärare som jobbar här någon dag i veckan.

Johan Almer menar att man ska fasa ut verksamheten försiktigt eftersom undervisningen för läsåret redan är planerad och lärarna har räknat med bostaden.

Kunde man inte bara avbryta när man upptäckte felet och säga att de får ta in på hotell i stället?

– Visst kan man det och vi tänkte göra så, men vissa lärare har räknat med det här och vi gör så för studenternas skull. Det ska avslutas så snart som möjligt under 2015.

Under avvecklingsperioden, från årsskiftet, ska högskolan se till att ha full kostnadstäckning för boendet.

Hur kommer det sig att det har gått så lång tid från att detta upptäcktes till att det tas bort?

– Vi började diskutera det här först efter sommaren i år.

Nu ska man även se över behovet av lägenheter för högskolans del.

– Jag kan tänka mig att vi behåller en av dem.