27 nov 2014 06:00

23 jan 2015 15:54

Momsmiss i byggkalkyl

Investeringsprojekt blev dyrare

Sörbacka trygghetsboende i Värsås blev tre miljoner dyrare än budgeterat. Det visar en redovisning över kommunens byggprojekt under 2013 och 2014.

Budgeten för att bygga om äldreboendet vid Sörbacka till trygghetsbostäder var satt till 14,5 miljoner kronor, men kostade 17,6 miljoner. I den ursprungliga budgeten var inte momsen inräknad vilket är ett krav vid byggnation av bostäder.

Tekniske chefen Karl Alexanderson skriver i en kommentar att hela denna del av projektet kan ifrågasättas på ekonomiska grunder. Efterfrågan på de aktuella bostäderna har också varit mycket låg.

Dyrare ledning

Ett annat projekt som blev dyrare var utbyggnaden av konstsnösystemet på Billingen. Nybyggnaden av en vattenledning från Hållsdammen till Billingebacken blev 2,1 miljoner kronor dyrare än budgeterade 6,0 miljoner. Omfattande brytning och sprängning av sten var orsaken.

Ombyggnaden av kulturhuset kostade 25,5 mkr i stället för 23,5 mkr.

På plussidan finns Billingskolan där budgeten låg på 130 miljoner kronor, men där slutkostnaden stannade på 123,5 miljoner kronor efter en lyckad upphandling.

Slutkostnaden hade troligen blivit två miljoner kronor högre om idrottshallen byggts med de innermått, 40x20 meter som var tanken från kommunens sida.

Totalt tio projekt för totalt 267,7 miljoner kronor redovisas för kommunfullmäktige. Dessa har totalt avvikit med 5,4 miljoner konor eller 2,1 procent vilket nämnden anser vara acceptabelt.

Budgeten för att bygga om äldreboendet vid Sörbacka till trygghetsbostäder var satt till 14,5 miljoner kronor, men kostade 17,6 miljoner. I den ursprungliga budgeten var inte momsen inräknad vilket är ett krav vid byggnation av bostäder.

Tekniske chefen Karl Alexanderson skriver i en kommentar att hela denna del av projektet kan ifrågasättas på ekonomiska grunder. Efterfrågan på de aktuella bostäderna har också varit mycket låg.

Dyrare ledning

Ett annat projekt som blev dyrare var utbyggnaden av konstsnösystemet på Billingen. Nybyggnaden av en vattenledning från Hållsdammen till Billingebacken blev 2,1 miljoner kronor dyrare än budgeterade 6,0 miljoner. Omfattande brytning och sprängning av sten var orsaken.

Ombyggnaden av kulturhuset kostade 25,5 mkr i stället för 23,5 mkr.

På plussidan finns Billingskolan där budgeten låg på 130 miljoner kronor, men där slutkostnaden stannade på 123,5 miljoner kronor efter en lyckad upphandling.

Slutkostnaden hade troligen blivit två miljoner kronor högre om idrottshallen byggts med de innermått, 40x20 meter som var tanken från kommunens sida.

Totalt tio projekt för totalt 267,7 miljoner kronor redovisas för kommunfullmäktige. Dessa har totalt avvikit med 5,4 miljoner konor eller 2,1 procent vilket nämnden anser vara acceptabelt.