27 nov 2014 20:00

23 jan 2015 15:54

Svårt hitta orsak till slakteribrand

Slutsats efter teknisk undersökning

Att storbranden på Skövde slakteri hade tekniska orsaker har hela tiden varit känt, men exakt vilken kan inte fastslås.
– När allt brinner upp är det svårt att hitta en direkt orsak, säger Magnus Karlsson, Skövdepolisen.

Det var i oktober som stora delar av huvudbyggnaden på Skövde slakteri förstördes i en brand. Kort efteråt fastslog polisen att det inte fanns några misstankar om att den var anlagd, utan att det i stället fanns en teknisk förklaring. Polisens tekniker gjorde tillsammans med räddningstjänsten en utredning och nu är rapporten klar.

– Slutsatsen är att det svårt att säga den exakta orsaken. Det beror givetvis på att vid bränder brinner ju mycket upp och det försvårar utredningen och möjligheterna att nå ett exakt svar, säger Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen.

– Det man kan konstatera är att det har brunnit mellan de två taken och branden har pågått ett tag innan den upptäcktes.

I rapporten framgår att störst värmepåverkan har funnits i ventilationen från gasolprocessen. Under utredningen har man också kommit fram till att det innan branden har varit hög belastning på maskiner och utrustning.

– Värmestegringen vid ventilationen kan ha lett till att det börjar brinna i den omkringliggande trästommen, men branden kan också ha orsakats av en gnista i ventilationen, eller av ett elfel. Närmare än så kommer vi inte.

När rapporten nu är klar kommer polisen inom kort att avsluta förundersökningen.

Det var i oktober som stora delar av huvudbyggnaden på Skövde slakteri förstördes i en brand. Kort efteråt fastslog polisen att det inte fanns några misstankar om att den var anlagd, utan att det i stället fanns en teknisk förklaring. Polisens tekniker gjorde tillsammans med räddningstjänsten en utredning och nu är rapporten klar.

– Slutsatsen är att det svårt att säga den exakta orsaken. Det beror givetvis på att vid bränder brinner ju mycket upp och det försvårar utredningen och möjligheterna att nå ett exakt svar, säger Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen.

– Det man kan konstatera är att det har brunnit mellan de två taken och branden har pågått ett tag innan den upptäcktes.

I rapporten framgår att störst värmepåverkan har funnits i ventilationen från gasolprocessen. Under utredningen har man också kommit fram till att det innan branden har varit hög belastning på maskiner och utrustning.

– Värmestegringen vid ventilationen kan ha lett till att det börjar brinna i den omkringliggande trästommen, men branden kan också ha orsakats av en gnista i ventilationen, eller av ett elfel. Närmare än så kommer vi inte.

När rapporten nu är klar kommer polisen inom kort att avsluta förundersökningen.