29 nov 2014 08:00

23 jan 2015 15:54

Kommunen: "Byt bostad"

Skövde kommun anser att Berit kan byta bostad i stället för att få rätt till servicelägenhet.

Det framgår av domen i förvaltningsrätten.

Enligt bedömningen hos kommunens biståndsenhet har inte Berit tillräckliga omvårdnadsbehov.

Kommunen menar att hennes behov kan tillgodoses genom hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm och ledsagning.

Berit kan också söka bostad med hiss eller i marknivå på den öppna bostadsmarknaden anser kommunen.

Förvaltningsrätten håller i sin dom med om att Berits fysiska omvårdnadsbehov inte är tillräckliga för en servicelägenhet, men anser att hennes oro och isolering samt hennes höga ålder är skäl nog.

I en samlad bedömning anser därför nämndemännen att hon ska få ett särskilt boende. Domaren i målet var inte enig och pekade på att det saknas ett läkarintyg som styrker hennes behov en plats.

– Det ska vi försöka skaffa nu, säger dottern Gunilla.

Vill ha vägledning

Louise Samuelsson, enhetschef vid biståndsenheten, säger till SLA att hon inte kan kommentera enskilda fall och går inte in i detaljer på Berits ärende.

Hon säger att kommunen överklagar för få att vägledning om hur framtida ansökningar ska hanteras.

Enligt henne finns det andra liknande kommunala avslagsbeslut där kommunen fått rätt i sin hållning även i förvaltningsrätten.

– Vi vill få klarhet i om den här domen ska anses som prejudicerande. Det är inte riktat mot en enskild utan vi vill ha ett så rättsäkert system som möjligt, säger Samuelsson.

Vad krävs för att få en servicelägenhet?

– Att det inte går att tillgodose behoven i ett ordinärt boende med hjälp av hemvården. Det är det som ska prövas och vi gör en helhetsbedömning i varje fall, säger Louise Samuelsson.

För att målet ska tas upp i kammarrätten krävs prövningstillstånd och i sin begäran hänvisar förvaltningschefen Per Granat till ett prejudicerande rättsfall från 2007.

Enligt det kan en enskilds oro vara skäl till särskilt boende, men då ska denne i princip vara helt isolerad till sin lägenhet. Så är det inte i Berits fall skriver Per Granat.

Det framgår av domen i förvaltningsrätten.

Enligt bedömningen hos kommunens biståndsenhet har inte Berit tillräckliga omvårdnadsbehov.

Kommunen menar att hennes behov kan tillgodoses genom hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm och ledsagning.

Berit kan också söka bostad med hiss eller i marknivå på den öppna bostadsmarknaden anser kommunen.

Förvaltningsrätten håller i sin dom med om att Berits fysiska omvårdnadsbehov inte är tillräckliga för en servicelägenhet, men anser att hennes oro och isolering samt hennes höga ålder är skäl nog.

I en samlad bedömning anser därför nämndemännen att hon ska få ett särskilt boende. Domaren i målet var inte enig och pekade på att det saknas ett läkarintyg som styrker hennes behov en plats.

– Det ska vi försöka skaffa nu, säger dottern Gunilla.

Vill ha vägledning

Louise Samuelsson, enhetschef vid biståndsenheten, säger till SLA att hon inte kan kommentera enskilda fall och går inte in i detaljer på Berits ärende.

Hon säger att kommunen överklagar för få att vägledning om hur framtida ansökningar ska hanteras.

Enligt henne finns det andra liknande kommunala avslagsbeslut där kommunen fått rätt i sin hållning även i förvaltningsrätten.

– Vi vill få klarhet i om den här domen ska anses som prejudicerande. Det är inte riktat mot en enskild utan vi vill ha ett så rättsäkert system som möjligt, säger Samuelsson.

Vad krävs för att få en servicelägenhet?

– Att det inte går att tillgodose behoven i ett ordinärt boende med hjälp av hemvården. Det är det som ska prövas och vi gör en helhetsbedömning i varje fall, säger Louise Samuelsson.

För att målet ska tas upp i kammarrätten krävs prövningstillstånd och i sin begäran hänvisar förvaltningschefen Per Granat till ett prejudicerande rättsfall från 2007.

Enligt det kan en enskilds oro vara skäl till särskilt boende, men då ska denne i princip vara helt isolerad till sin lägenhet. Så är det inte i Berits fall skriver Per Granat.