01 dec 2014 12:45

07 jan 2015 10:23

Yngling hotade med kniv på boende

Vid ett ungdomsboende hotade en ungdom en annan med kniv vid en händelse i somras.

Personen hade kommit över kniven i boendets kök, men personalen lyckades avstyra händelsen utan allvarliga konsekvenser. Den aktuelle ungdomen togs om hand inom psykiatrin och omplacerades. Det framgår av en rapport från Inspektionen för vård och omsorg.

Personen hade kommit över kniven i boendets kök, men personalen lyckades avstyra händelsen utan allvarliga konsekvenser. Den aktuelle ungdomen togs om hand inom psykiatrin och omplacerades. Det framgår av en rapport från Inspektionen för vård och omsorg.