01 dec 2014 15:30

23 jan 2015 15:30

Får bidrag - trots inre stridigheter

Brottsofferjouren får verksamhetsbidrag från Skövde kommun, men efter turbulens inom föreningen krävdes en extra granskning.

– Vi ville ha en extra kontroll på att alla papper var i ordning. Vår stadsjurist har tittat på det och vi är nöjda, säger Elisabeth Svalefeldt (M), ordförande i socialnämnden.

Brottsofferjouren östra Skaraborg har haft en tid av inre stridigheter och efter ett stormigt årsmöte där verksamhetsberättelsen för 2013 inte godkändes har kommunernas verksamhetsbidrag varit ifrågasatta.

Skövde betalar ut drygt 100 000 kronor i bidrag (två kronor per kommuninvånare) till föreningen.

Förvaltningschefen Saeed Ardane säger att förvaltningen så långt det är möjligt kontrollerat att de brottsoffer som är i behov av stöd får det och att juridiken kring föreningen är i sin ordning.

Föreningen ansökte om ett stöd motsvarade tre kronor per invånare, men fick nej där.

Skövde undersöker nu möjligheterna att skriva avtal med föreningen i stället för att årligen besluta om verksamhetsbidrag.

– Vi ville ha en extra kontroll på att alla papper var i ordning. Vår stadsjurist har tittat på det och vi är nöjda, säger Elisabeth Svalefeldt (M), ordförande i socialnämnden.

Brottsofferjouren östra Skaraborg har haft en tid av inre stridigheter och efter ett stormigt årsmöte där verksamhetsberättelsen för 2013 inte godkändes har kommunernas verksamhetsbidrag varit ifrågasatta.

Skövde betalar ut drygt 100 000 kronor i bidrag (två kronor per kommuninvånare) till föreningen.

Förvaltningschefen Saeed Ardane säger att förvaltningen så långt det är möjligt kontrollerat att de brottsoffer som är i behov av stöd får det och att juridiken kring föreningen är i sin ordning.

Föreningen ansökte om ett stöd motsvarade tre kronor per invånare, men fick nej där.

Skövde undersöker nu möjligheterna att skriva avtal med föreningen i stället för att årligen besluta om verksamhetsbidrag.