01 dec 2014 11:56

23 jan 2015 15:54

Högskoleanställda åtalsanmäls för tjänstefel

Två anställda vid Högskolan i Skövde åtalsanmäls för tjänstefel. De ska ha antagit en person till ett utbildningsprogram utan att personen hade sökt till programmet. De två hotades av avsked, men sade själva upp sig och har nu slutat på högskolan.

De två anställda hade gjort en felaktig antagning då en person, en anhörig till en av de anställda, fått en utbildningsplats utan att ha sökt till utbildningen på vanligt sätt. Felet upptäcktes i en rutinkontroll inför terminsstarten och personen som antogs på felaktig grund avstod då sin plats. Händelsen har inte drabbat någon annan person som sökt till Högskolan i Skövde och ärendet är av allt att döma att betrakta som engångshändelse.

I fredags togs ärendet upp i Högskolan i Skövdes personalansvarsnämnd. Där togs beslutet att de två ska åtalsanmälas för tjänstefel.

– Vi har aldrig upplevt något liknande tidigare. Det är en mycket tråkig händelse och vi agerar nu kraftfullt. Myndighetsutövningen är så viktig för oss och just antagningsprocessen en av de viktigaste delarna i detta – alla måste kunna ha ett orubbat förtroende för att det här sköts på ett rättssäkert sätt, säger Anneli Metso Kjellquist, HR-chef vid Högskolan i Skövde som handlägger ärendet, till SLA.

Inför personalansvarsnämndens möte var förslaget att besluta om att avskeda de två anställda, men så långt behövde det aldrig går.

– Nej, de har båda sagt upp och också lämnat sina anställningar.

Anneli Metso Kjellquist säger att Högskolan i Skövde är skyldig att åtalsanmäla i den här typen av fall.

– Vi kan inte välja att inte göra det. Brott i tjänsten av den här arten måste anmälas.

De båda anställda hade arbetat vid lärosätet i flera år och hade dittills utfört ett klanderfritt arbete.

De två anställda hade gjort en felaktig antagning då en person, en anhörig till en av de anställda, fått en utbildningsplats utan att ha sökt till utbildningen på vanligt sätt. Felet upptäcktes i en rutinkontroll inför terminsstarten och personen som antogs på felaktig grund avstod då sin plats. Händelsen har inte drabbat någon annan person som sökt till Högskolan i Skövde och ärendet är av allt att döma att betrakta som engångshändelse.

I fredags togs ärendet upp i Högskolan i Skövdes personalansvarsnämnd. Där togs beslutet att de två ska åtalsanmälas för tjänstefel.

– Vi har aldrig upplevt något liknande tidigare. Det är en mycket tråkig händelse och vi agerar nu kraftfullt. Myndighetsutövningen är så viktig för oss och just antagningsprocessen en av de viktigaste delarna i detta – alla måste kunna ha ett orubbat förtroende för att det här sköts på ett rättssäkert sätt, säger Anneli Metso Kjellquist, HR-chef vid Högskolan i Skövde som handlägger ärendet, till SLA.

Inför personalansvarsnämndens möte var förslaget att besluta om att avskeda de två anställda, men så långt behövde det aldrig går.

– Nej, de har båda sagt upp och också lämnat sina anställningar.

Anneli Metso Kjellquist säger att Högskolan i Skövde är skyldig att åtalsanmäla i den här typen av fall.

– Vi kan inte välja att inte göra det. Brott i tjänsten av den här arten måste anmälas.

De båda anställda hade arbetat vid lärosätet i flera år och hade dittills utfört ett klanderfritt arbete.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.