01 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:54

"I Skövde är det säkrare"

Maher Abbas lämnade krigets Syrien och blev barnläkare på Skaraborgs sjukhus.
– Här är det säkrare för barnen.

Abbas jobbade som barnläkare under tolv år i Damaskus, men kriget kom allt närmare. I december 2012 valde Abbas familj att lämna landet och flytta till Sverige.

– Min bror och syster bor i Göteborg. De bad oss att komma hit och med tanke på barnen var det ett enkelt beslut. Det var för osäkert i Syrien, säger Maher Abbas.

Via Göteborg hamnade familjen i Skövde. Barnen började skolan och en dag pratade Maher med mamman till en av barnens kamrater. Hon visste att det behövdes barnläkare på Skas. En vecka senare fick han ett samtal från barn- och ungdomsmedicin som resulterade i att Maher Abbas, efter svenskundervisning och introduktion, numera tjänstgör som specialistläkare och bidrar till att mildra läkarbristen på sjukhuset.

– Jag trodde det skulle bli svårare, med en ny miljö och ett nytt språk, men det har gått bra.

Vilken skillnad är det på att jobba i Sverige, jämfört med Syrien?

– Alla jobbar för patienten och patientsäkerheten, men i Syrien gör läkaren upp en plan för patienten. Här är patienten med i processen hela tiden och ska godkänna planen. Det är även mer jobb med remisser och de regler som gäller här i Sverige. Jag är noga med språket, det är viktigt att jag förstår patienten och att den förstår mig.

Han lider med sina landsmän i Syrien.

– Innan kriget var det ett säkert och tryggt ställe. Jag förstår inte vad som hänt.

Kollegan Akos Somoskovi från Ungern fick tips om Skas från en kollega som redan jobbade på sjukhuset. Han har bara jobbat som specialist på lungmedicin sedan i somras men pratar bra svenska och hyllar språkundervisningen, som gör att han klarar de krav som Socialstyrelsen ställer.

– Jag hade stora problem med tyskan när jag började jobba i Schweiz, men då hade jag bara tre veckor på mig.

Skas har omkring 580 läkare och just nu är mellan 20 och 25 tjänster vakanta. Främst saknas det psykiatriker, onkologer och urologer. De senaste åren har ledningen jobbat intensivt med utlandsrekryteringar sedan 2011 har 27 utländska doktorer rekryterats.

Fler på väg

Ytterligare 14 är klara och diskussioner förs med ytterligare nio. De nya läkarna kommer bland annat från Polen, Bulgarien, Kroatien, Holland och Irak.

– Vi behöver den kompetensen. Vi har många läkare som kommit upp i pensionsåldern, det är en stor kompetens som försvinner och för att bli en kompetens bakjoursläkare krävs det tolv års utbildning. Den tiden har vi inte, konstaterar Stellan Ahlström, enhetschef läkare vid barn- och ungdomsmedicin.

Abbas jobbade som barnläkare under tolv år i Damaskus, men kriget kom allt närmare. I december 2012 valde Abbas familj att lämna landet och flytta till Sverige.

– Min bror och syster bor i Göteborg. De bad oss att komma hit och med tanke på barnen var det ett enkelt beslut. Det var för osäkert i Syrien, säger Maher Abbas.

Via Göteborg hamnade familjen i Skövde. Barnen började skolan och en dag pratade Maher med mamman till en av barnens kamrater. Hon visste att det behövdes barnläkare på Skas. En vecka senare fick han ett samtal från barn- och ungdomsmedicin som resulterade i att Maher Abbas, efter svenskundervisning och introduktion, numera tjänstgör som specialistläkare och bidrar till att mildra läkarbristen på sjukhuset.

– Jag trodde det skulle bli svårare, med en ny miljö och ett nytt språk, men det har gått bra.

Vilken skillnad är det på att jobba i Sverige, jämfört med Syrien?

– Alla jobbar för patienten och patientsäkerheten, men i Syrien gör läkaren upp en plan för patienten. Här är patienten med i processen hela tiden och ska godkänna planen. Det är även mer jobb med remisser och de regler som gäller här i Sverige. Jag är noga med språket, det är viktigt att jag förstår patienten och att den förstår mig.

Han lider med sina landsmän i Syrien.

– Innan kriget var det ett säkert och tryggt ställe. Jag förstår inte vad som hänt.

Kollegan Akos Somoskovi från Ungern fick tips om Skas från en kollega som redan jobbade på sjukhuset. Han har bara jobbat som specialist på lungmedicin sedan i somras men pratar bra svenska och hyllar språkundervisningen, som gör att han klarar de krav som Socialstyrelsen ställer.

– Jag hade stora problem med tyskan när jag började jobba i Schweiz, men då hade jag bara tre veckor på mig.

Skas har omkring 580 läkare och just nu är mellan 20 och 25 tjänster vakanta. Främst saknas det psykiatriker, onkologer och urologer. De senaste åren har ledningen jobbat intensivt med utlandsrekryteringar sedan 2011 har 27 utländska doktorer rekryterats.

Fler på väg

Ytterligare 14 är klara och diskussioner förs med ytterligare nio. De nya läkarna kommer bland annat från Polen, Bulgarien, Kroatien, Holland och Irak.

– Vi behöver den kompetensen. Vi har många läkare som kommit upp i pensionsåldern, det är en stor kompetens som försvinner och för att bli en kompetens bakjoursläkare krävs det tolv års utbildning. Den tiden har vi inte, konstaterar Stellan Ahlström, enhetschef läkare vid barn- och ungdomsmedicin.

  • Alf Ehn