03 dec 2014 18:45

07 jan 2015 10:24

Kommunal tomtkö blir digital

SKÖVDE

Kommunen vill digitalisera möjligheten att ställa sig i den kommunala tomtkön. Därför ändras nu tomtköbestämmelserna för att möjliggöra anmälan till kön och betalning direkt över internet.

För att alla ska ha möjlighet att ställa sig i kön kommer det även i framtiden vara möjligt att anmäla sig till tomtkön via brev.

Digitaliseringen av tomtkön väntas genomföras under 2015.

Kommunen vill digitalisera möjligheten att ställa sig i den kommunala tomtkön. Därför ändras nu tomtköbestämmelserna för att möjliggöra anmälan till kön och betalning direkt över internet.

För att alla ska ha möjlighet att ställa sig i kön kommer det även i framtiden vara möjligt att anmäla sig till tomtkön via brev.

Digitaliseringen av tomtkön väntas genomföras under 2015.