03 dec 2014 16:16

07 jan 2015 10:24

Kulturutredning läggs ned

SKÖVDE

Kulturutredningen som startade under 2013 anses avslutad. Utredningen skulle ta ett samlat grepp över framtiden för Rosa huset och ”ett samlat musei- och upplevelsecentrum”.

Förslag till en etapp 3 där ett gemensamt showroom skulle utredas finns, men kommunstyrelsen väljer att inte gå vidare med den idén.

– Arbetet är inte ogjort, men nu lägger vi fokus på Kulturfabriken, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

I budgeten avsattes 400 000 kronor för att genomföra den stora utredningen som nu läggs till handlingarna.

Kulturutredningen som startade under 2013 anses avslutad. Utredningen skulle ta ett samlat grepp över framtiden för Rosa huset och ”ett samlat musei- och upplevelsecentrum”.

Förslag till en etapp 3 där ett gemensamt showroom skulle utredas finns, men kommunstyrelsen väljer att inte gå vidare med den idén.

– Arbetet är inte ogjort, men nu lägger vi fokus på Kulturfabriken, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

I budgeten avsattes 400 000 kronor för att genomföra den stora utredningen som nu läggs till handlingarna.