03 dec 2014 16:16

23 jan 2015 15:55

Även Göteborg sa ja till E20

SKÖVDE: Snart är sista pusselbiten på plats

Katarina Jonsson kan snart bocka av ett ja från alla kommuner i Västsverige som ska medfinansiera E20. Under onsdagen kom klartecken från Göteborgs stad.

I ett kompletterande budgetbeslut beslutade kommunstyrelsen i Göteborg att medfinansiera E20-utbyggnaden med 39 miljoner kronor med röstsiffrorna 11–2.

S+M+FP+KD ställde sig bakom beslutet.

– Vi är ödmjuka och tackar för det beslutet. Det är styrkebesked från ett enigt Västsverige och ett måste för Skaraborg för att vi ska kunna fortsätta konkurrera, säger kommunalrådet Jonsson (M).

Därmed är de parlamentariska besluten snart i hamn. Borås förväntas ta sitt beslut i kommunfullmäktige i december, men Katarina Jonsson säger att hon har klartecken på att även Borås säger ja.

I så fall är planen att skriva på huvudavtalet med Trafikverket veckan innan jul. Preliminära dagar är 19 eller 23 december.

Avtalen kommer att undertecknas av de fyra kommunalförbunden, Handelskammaren, regionen och Trafikverket.

Viss osäkerhet

Planen för den kommande utbyggnaden är att spaden ska sättas i jorden 2018.

Samtidigt finns en osäkerhet hur framtida regeringar kommer att se på vissa infrastrukturprojekt. Det var den förra Alliansregeringen som sa ja till E20-utbyggnaden med medfinansiering som en del av finansieringen.

I ett kompletterande budgetbeslut beslutade kommunstyrelsen i Göteborg att medfinansiera E20-utbyggnaden med 39 miljoner kronor med röstsiffrorna 11–2.

S+M+FP+KD ställde sig bakom beslutet.

– Vi är ödmjuka och tackar för det beslutet. Det är styrkebesked från ett enigt Västsverige och ett måste för Skaraborg för att vi ska kunna fortsätta konkurrera, säger kommunalrådet Jonsson (M).

Därmed är de parlamentariska besluten snart i hamn. Borås förväntas ta sitt beslut i kommunfullmäktige i december, men Katarina Jonsson säger att hon har klartecken på att även Borås säger ja.

I så fall är planen att skriva på huvudavtalet med Trafikverket veckan innan jul. Preliminära dagar är 19 eller 23 december.

Avtalen kommer att undertecknas av de fyra kommunalförbunden, Handelskammaren, regionen och Trafikverket.

Viss osäkerhet

Planen för den kommande utbyggnaden är att spaden ska sättas i jorden 2018.

Samtidigt finns en osäkerhet hur framtida regeringar kommer att se på vissa infrastrukturprojekt. Det var den förra Alliansregeringen som sa ja till E20-utbyggnaden med medfinansiering som en del av finansieringen.