03 dec 2014 07:00

23 jan 2015 15:30

Fler unga tvångsvårdas

SKÖVDE: Kraftig ökning av svår drogproblematik

Socialförvaltningen ser en fortsatt ökning av antalet unga med svår drogproblematik. Under 2014 har antalet unga som vårdas med tvång tredubblats.

SLA skrev redan i maj om en trend där socialförvaltningen i större utsträckning tvingas till beslut om att placera ungdomar i vård eller på särskilda boenden för grava missbruksproblem.

Den märka utvecklingen har hållit i sig bekräftar ungdomsavdelningens chef Peter Alfh.

Fördubbling

Under 2014 har 21 stycken ungdomar varit placerade. Motsvarande siffra i fjol var 20 stycken, men i år är ärenden tyngre.

14 av dessa ungdomar har haft en uttalad drogproblematik och 12 är placerade enligt LVU, lagen om tvångsvård av unga. Motsvarande siffror för 2013 var 7 respektive 4.

– Den stora skillnaden 2014 ligger i att vårdtiderna för varje placering har fördubblats jämfört med 2013. Detta beroende på att fler ungdomar 2014 har en mer djupgående problematik, vilket leder till att vårdtiderna ökar, kommenterar Peter Alfh.

GHB är ute

Han ser allvarligt på utvecklingen och jämför med tidigare toppar kring drogen GHB som under en period blev en stor utmaning för polis och myndigheter. I dag är GHB-fallen få, men i stället har tillgången till spice lett till de två senaste årens ökning av drogproblematik bland unga.

– De senaste två åren har vi sett en markant skillnad mot åren innan. Drogproblematiken dominerar på ett sätt som vi inte har sett tidigare. En orsak är tillgång till cannabis och spice som i dag är större säger Alfh.

Spice har orsakat flera fall av överdosering vilket uppmärksammats i media.

– Det har satt ljus på frågan och vi ser en växande oro hos föräldrar och vuxna.

SLA skrev redan i maj om en trend där socialförvaltningen i större utsträckning tvingas till beslut om att placera ungdomar i vård eller på särskilda boenden för grava missbruksproblem.

Den märka utvecklingen har hållit i sig bekräftar ungdomsavdelningens chef Peter Alfh.

Fördubbling

Under 2014 har 21 stycken ungdomar varit placerade. Motsvarande siffra i fjol var 20 stycken, men i år är ärenden tyngre.

14 av dessa ungdomar har haft en uttalad drogproblematik och 12 är placerade enligt LVU, lagen om tvångsvård av unga. Motsvarande siffror för 2013 var 7 respektive 4.

– Den stora skillnaden 2014 ligger i att vårdtiderna för varje placering har fördubblats jämfört med 2013. Detta beroende på att fler ungdomar 2014 har en mer djupgående problematik, vilket leder till att vårdtiderna ökar, kommenterar Peter Alfh.

GHB är ute

Han ser allvarligt på utvecklingen och jämför med tidigare toppar kring drogen GHB som under en period blev en stor utmaning för polis och myndigheter. I dag är GHB-fallen få, men i stället har tillgången till spice lett till de två senaste årens ökning av drogproblematik bland unga.

– De senaste två åren har vi sett en markant skillnad mot åren innan. Drogproblematiken dominerar på ett sätt som vi inte har sett tidigare. En orsak är tillgång till cannabis och spice som i dag är större säger Alfh.

Spice har orsakat flera fall av överdosering vilket uppmärksammats i media.

– Det har satt ljus på frågan och vi ser en växande oro hos föräldrar och vuxna.