03 dec 2014 12:12

23 jan 2015 15:55

Linje 8 kommer kosta två miljoner kronor

UPPDATERAD: Kommunen satsade på en busslinje till Billingen, men få passagerare ville åka med.
Nu läggs linjen ned och floppen kommer att kosta skattebetalarna två miljoner kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa på onsdagsförmiddagen ja till att säga upp avtalet med Västtrafik om linje 8 mellan Resecentrum och Billingen. Linjen försvinner vid nästa tidtabellbyte, i juni 2015.

Ökar inte

– Vi har gjort en lång och rejäl införsäljningsperiod, men resandet ökar inte tillräckligt för att vi ska fortsätta, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Västtrafik anser inte att linjen är motiverad att trafikera, men Skövde kommun valde att betala extra utöver ordinarie kollektivtrafikavtal.

Syftet var att öka tillgängligheten till Billingen, men få besökare till berget tar bussen dit enligt resandestatistiken.

Snarare visar den att bussen används för arbets- och studiependling på sträckan Gamla Kungsvägen – Resecentrum.

Lågt snitt

Resandet på linjen ligger på drygt tre resenärer per tur i snitt, medan övriga linjer i Skövdes tätortstrafik har ett snitt på 8 till 24 resenärer per tur.

Linjen har rullat sedan augusti 2012 och fram till och med juni 2015 kommer den ha kostat kommunen cirka två miljoner kronor.

Har den satsningen varit motiverad?

– Vi tror på att vi behöver en connection mellan staden och Billingen. Buss är det bästa miljömässiga alternativet och man måste våga tro på något och satsa på det. Nu får vi titta på andra alternativ i fortsättningen.

Ni kunde ha avbrutit försöket tidigare?

– Då hade vi fått kritik för att ha hoppat av för tidigt. Vi vill satsa på berget och med respekt för föreningarna där ville vill vi ge det tid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa på onsdagsförmiddagen ja till att säga upp avtalet med Västtrafik om linje 8 mellan Resecentrum och Billingen. Linjen försvinner vid nästa tidtabellbyte, i juni 2015.

Ökar inte

– Vi har gjort en lång och rejäl införsäljningsperiod, men resandet ökar inte tillräckligt för att vi ska fortsätta, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Västtrafik anser inte att linjen är motiverad att trafikera, men Skövde kommun valde att betala extra utöver ordinarie kollektivtrafikavtal.

Syftet var att öka tillgängligheten till Billingen, men få besökare till berget tar bussen dit enligt resandestatistiken.

Snarare visar den att bussen används för arbets- och studiependling på sträckan Gamla Kungsvägen – Resecentrum.

Lågt snitt

Resandet på linjen ligger på drygt tre resenärer per tur i snitt, medan övriga linjer i Skövdes tätortstrafik har ett snitt på 8 till 24 resenärer per tur.

Linjen har rullat sedan augusti 2012 och fram till och med juni 2015 kommer den ha kostat kommunen cirka två miljoner kronor.

Har den satsningen varit motiverad?

– Vi tror på att vi behöver en connection mellan staden och Billingen. Buss är det bästa miljömässiga alternativet och man måste våga tro på något och satsa på det. Nu får vi titta på andra alternativ i fortsättningen.

Ni kunde ha avbrutit försöket tidigare?

– Då hade vi fått kritik för att ha hoppat av för tidigt. Vi vill satsa på berget och med respekt för föreningarna där ville vill vi ge det tid.