04 dec 2014 17:01

23 jan 2015 15:55

Fler studenter under 2014

Högskolan i Skövde har ökat antalet helårsstudenter med 32 stycken i år jämfört med 2013.
Ökningen är liten men högskolan går ändå mot strömmen då de flesta lärosäten ser en minskning.

Universitetskanslersämbetet har sammanställt statistik på antalet helårsstudenter på landets lärosäten.

Enligt prognoserna beräknas antalet helårsstudenter i hela landet på grundnivå och avancerad nivå vara 287 200 år 2014.

Minskar för fjärde året

Det innebär en minskning med cirka 2 000 jämfört med 2013. Om prognoserna stämmer blir det fjärde året i rad som antalet helårsstudenter minskar, men minskningen avtar i storlek.

På 17 av de 31 lärosätena i granskningen minskar antalet helårsstudenter, medan de ökar på 14.

Högskolan i Skövde hör till dem som ökar antalet studenter, från 4 066 förra året till beräknade 4 098 i år. Det är en ökning med 0,8 procent.

KTH ökar mest

Största ökningen har Kungliga tekniska högskolan med nästan 800 studenter, motsvarande sju procent.

Ökningen beror till stor del på en stor minskning av antalet helårsstudenter 2013, vilket huvudsakligen berodde på en omflyttning av examinationstidpunkt.

Gymnastik- och idrottshögskolan minskar mest procentuellt sett, med nio procent. De största minskningarna i antal beräknas ske vid Malmö högskola och Linnéuniversitetet som minskar med 500 helårsstudenter vardera.

Universitetskanslersämbetet har sammanställt statistik på antalet helårsstudenter på landets lärosäten.

Enligt prognoserna beräknas antalet helårsstudenter i hela landet på grundnivå och avancerad nivå vara 287 200 år 2014.

Minskar för fjärde året

Det innebär en minskning med cirka 2 000 jämfört med 2013. Om prognoserna stämmer blir det fjärde året i rad som antalet helårsstudenter minskar, men minskningen avtar i storlek.

På 17 av de 31 lärosätena i granskningen minskar antalet helårsstudenter, medan de ökar på 14.

Högskolan i Skövde hör till dem som ökar antalet studenter, från 4 066 förra året till beräknade 4 098 i år. Det är en ökning med 0,8 procent.

KTH ökar mest

Största ökningen har Kungliga tekniska högskolan med nästan 800 studenter, motsvarande sju procent.

Ökningen beror till stor del på en stor minskning av antalet helårsstudenter 2013, vilket huvudsakligen berodde på en omflyttning av examinationstidpunkt.

Gymnastik- och idrottshögskolan minskar mest procentuellt sett, med nio procent. De största minskningarna i antal beräknas ske vid Malmö högskola och Linnéuniversitetet som minskar med 500 helårsstudenter vardera.