04 dec 2014 20:00

23 jan 2015 15:55

Länsstyrelsen står fast vid nej

CEMENTA: Tung instans avstyrker på nytt

Länsstyrelsen i Västra Götaland står fast vid sitt beslut att avstyrka att Cementa får utöka sitt täktområde.

Det framgår av länsstyrelsens yttrande till Mark- och miljööverdomstolen dit Cementa överklagat den tidigare domen.

Riksintresse

Länsstyrelsen anser att riksintressena för friluftsliv och naturvård går före intresset för mineralfyndighet. Här finns väsenligt opåverkade naturområden säger länsstyrelsens tjänstemän i sitt yttrande som också lyfter fram närheten till Skövde tätort.

Vid fortsatt brytning försvinner Brandstorpsvägen och ett 23 hektar stort brytområdet. Det är bara en liten del av del området som skyddas av riksintresset, men länsstyrelsen anser marken är betydelsefull för ett lättillgängligt och tätortsnära friluftsliv.

Länsstyrelsen anser också att hela området omfattas av Natura 2000-skydd och att den omledning av Hållsdammsbäcken som planeras kan påverka området.'

FP säger nej

Även Folkpartiet Skövde har skickat in sitt yttrande som också avstyrker till framtida brytningar. FP liksom länsstyrelsen tillstyrker till att Cementa kan få fortsätta bryta efter 2017. Cementa har själva konstaterat att det finns kalksten i nuvarande täktområde för att fortsätta ytterligare två år efter att nuvarande tillstånd går ut, 2017.

Mark- och miljöverdomstolen planerar för att hålla huvudförhandling i målet i Skövde under våren 2015.

Det framgår av länsstyrelsens yttrande till Mark- och miljööverdomstolen dit Cementa överklagat den tidigare domen.

Riksintresse

Länsstyrelsen anser att riksintressena för friluftsliv och naturvård går före intresset för mineralfyndighet. Här finns väsenligt opåverkade naturområden säger länsstyrelsens tjänstemän i sitt yttrande som också lyfter fram närheten till Skövde tätort.

Vid fortsatt brytning försvinner Brandstorpsvägen och ett 23 hektar stort brytområdet. Det är bara en liten del av del området som skyddas av riksintresset, men länsstyrelsen anser marken är betydelsefull för ett lättillgängligt och tätortsnära friluftsliv.

Länsstyrelsen anser också att hela området omfattas av Natura 2000-skydd och att den omledning av Hållsdammsbäcken som planeras kan påverka området.'

FP säger nej

Även Folkpartiet Skövde har skickat in sitt yttrande som också avstyrker till framtida brytningar. FP liksom länsstyrelsen tillstyrker till att Cementa kan få fortsätta bryta efter 2017. Cementa har själva konstaterat att det finns kalksten i nuvarande täktområde för att fortsätta ytterligare två år efter att nuvarande tillstånd går ut, 2017.

Mark- och miljöverdomstolen planerar för att hålla huvudförhandling i målet i Skövde under våren 2015.