06 dec 2014 10:57

23 jan 2015 15:17

Förseningar i tågtrafiken

Ett elfel till följd av ett kabelbrott vid cdentralstationen i Göteborg har inneburit stora förseningar i tågtrafiken från och till Göteborg under lördagen. Elfelet inträffade på lördagsmorgonen och har hittiills inneburit förseningar och flera inställda avgångar under morgonen och förmiddagen.

Nu ska elfelet vara åtgärdat och trafiken rullar enligt tidtabell igen. Mindre störningar kan dock fortfarande påverka trafiken, meddelar Trafikverket.

Ett elfel till följd av ett kabelbrott vid cdentralstationen i Göteborg har inneburit stora förseningar i tågtrafiken från och till Göteborg under lördagen. Elfelet inträffade på lördagsmorgonen och har hittiills inneburit förseningar och flera inställda avgångar under morgonen och förmiddagen.

Nu ska elfelet vara åtgärdat och trafiken rullar enligt tidtabell igen. Mindre störningar kan dock fortfarande påverka trafiken, meddelar Trafikverket.