08 dec 2014 18:30

23 jan 2015 15:30

Så här tycker Greenpeace

Miljöorganisationen Greenpeace har flera tips till privatpersoner om hur man i vardagen kan främja miljön.

Enligt Petra Elf, tidigare värvare för den oberoende och internationella miljöorganisationen Greenpeace, arbetar Greenpeace med att omvandla staten och företag till miljömedvetna verksamheter. Men också privatpersoner.

Greenpeace råder privatpersoner att byta till ett elbolag som säljer 100 procent förnybar energi. Detta får även konsekvensen att staten och dess politiker ser vilken väg befolkningen vill att Sverige ska ta. Därför är det också väsentligt att kontakta ditt före detta elbolag och dela med dig av varför du valde att byta bort det, förklarar Petra Elf.

Greenpeace andra tips är att resa under mer klimatsmarta förhållanden. Både under korta resor till affären och under längre resor till en stad hundra mil bort. Greenpeace rekommenderar då att oftare ta cykeln eller åka med kollektivtrafiken istället för att använda bilen. Längre resor kan göras med tåg istället för med flyg.

Även dina kostvanor kan förbättras till miljöns fördel. Det är bäst att äta närproducerad mat och mindre kött för att undvika onödiga utsläpp vid transporter.

För att påverka en större mängd människor kan du rösta klimatsmart då vi utser våra förtroendevalda politiker samt uttala dig via insändare, blogginlägg eller via andra sociala medier för att värva fler folk i kampen mot en mer klimatsmart värld. Du kan även påverka dina närstående genom att försöka övertyga de om varför det är så viktigt att vi tar hänsyn till miljön och varför det krävs stora investeringar för att göra det.

Enligt Petra Elf, tidigare värvare för den oberoende och internationella miljöorganisationen Greenpeace, arbetar Greenpeace med att omvandla staten och företag till miljömedvetna verksamheter. Men också privatpersoner.

Greenpeace råder privatpersoner att byta till ett elbolag som säljer 100 procent förnybar energi. Detta får även konsekvensen att staten och dess politiker ser vilken väg befolkningen vill att Sverige ska ta. Därför är det också väsentligt att kontakta ditt före detta elbolag och dela med dig av varför du valde att byta bort det, förklarar Petra Elf.

Greenpeace andra tips är att resa under mer klimatsmarta förhållanden. Både under korta resor till affären och under längre resor till en stad hundra mil bort. Greenpeace rekommenderar då att oftare ta cykeln eller åka med kollektivtrafiken istället för att använda bilen. Längre resor kan göras med tåg istället för med flyg.

Även dina kostvanor kan förbättras till miljöns fördel. Det är bäst att äta närproducerad mat och mindre kött för att undvika onödiga utsläpp vid transporter.

För att påverka en större mängd människor kan du rösta klimatsmart då vi utser våra förtroendevalda politiker samt uttala dig via insändare, blogginlägg eller via andra sociala medier för att värva fler folk i kampen mot en mer klimatsmart värld. Du kan även påverka dina närstående genom att försöka övertyga de om varför det är så viktigt att vi tar hänsyn till miljön och varför det krävs stora investeringar för att göra det.

  • Stina Kinnerbäck