09 dec 2014 17:11

23 jan 2015 15:17

Biogasbolag får behålla villkor

Miljösamverkan östra Skaraborg ville skärpa luktvillkoren för Skövde biogas AB, men får avslag av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Efter de senaste årens klagomål på luktolägenheter från anläggningen begärde Mös en ändring av villkoret om luktutsläpp. Mös ville se skrivningen: ”Verksamheten ska drivas så att förekomsten av lukt från anläggningen inte utgör olägenhet för människors hälsa”

Ett skäl var att Mös ansåg att den hade svårigheter att utöva sin tillsyn utifrån de gällande villkoren.

Skövde biogas AB har motsatt sig en villkorsändring och delegationen anser inte att det finns skäl att ompröva villkoren som därmed ligger fast.

Efter de senaste årens klagomål på luktolägenheter från anläggningen begärde Mös en ändring av villkoret om luktutsläpp. Mös ville se skrivningen: ”Verksamheten ska drivas så att förekomsten av lukt från anläggningen inte utgör olägenhet för människors hälsa”

Ett skäl var att Mös ansåg att den hade svårigheter att utöva sin tillsyn utifrån de gällande villkoren.

Skövde biogas AB har motsatt sig en villkorsändring och delegationen anser inte att det finns skäl att ompröva villkoren som därmed ligger fast.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.