09 dec 2014 14:21

23 jan 2015 15:55

Hundar får inte vara ute på natten

En hundägare i Skövde måste hålla sina hundar inomhus nattetid. Ett beslut som hundägaren nu överklagar.

Miljösamverkan östra Skaraborg har förelagt hundägaren att hålla sina hundar inomhus 22.00–06.00 efter klagomål från grannar om störande hundskall.

Det är hundägaren som är ansvarig för att hundarna inte orsakar olägenheter för andra skriver Mös. Inspektören bedömer dock inte att hundskallen på dagtid motiverar några åtgärder. Då tystnar hundarna efter några minuter och skallen kan inte betraktas som olägenhet.

Hundägaren överklagar beslutet till Länsstyrelsen för Västra Götaland och pekar på att hans fastighet ligger i tidigare landsbygdsbebyggelse, men i anslutning till ett nybyggt villaområde.

Hundarna vistas i hundgård, men skäller när de störs av trafik eller besök på gården. Hundägaren menar att han försökt skärma av delar av hundgården med plattor för att minska effekterna av skallen.

Han motsätter sig åtgärden och pekar på att det saknas uppgifter om att hundarna skäller nattetid i den dagbok där grannarna antecknat tiden för skallen.

Miljösamverkan östra Skaraborg har förelagt hundägaren att hålla sina hundar inomhus 22.00–06.00 efter klagomål från grannar om störande hundskall.

Det är hundägaren som är ansvarig för att hundarna inte orsakar olägenheter för andra skriver Mös. Inspektören bedömer dock inte att hundskallen på dagtid motiverar några åtgärder. Då tystnar hundarna efter några minuter och skallen kan inte betraktas som olägenhet.

Hundägaren överklagar beslutet till Länsstyrelsen för Västra Götaland och pekar på att hans fastighet ligger i tidigare landsbygdsbebyggelse, men i anslutning till ett nybyggt villaområde.

Hundarna vistas i hundgård, men skäller när de störs av trafik eller besök på gården. Hundägaren menar att han försökt skärma av delar av hundgården med plattor för att minska effekterna av skallen.

Han motsätter sig åtgärden och pekar på att det saknas uppgifter om att hundarna skäller nattetid i den dagbok där grannarna antecknat tiden för skallen.