09 dec 2014 20:00

23 jan 2015 15:55

Ny akutmottagning och tandvårdshus

Regionstyrelsen sa ja till att Skaraborgs sjukhus får bygga en ny akutmottagning samt ett tandvårdshus i Skövde. De båda byggena beräknas kosta 353 miljoner kronor.

Den nya akutmottagningen kommer att byggas i anslutning till den nuvarande, som inte alls är dimensionerad för de cirka 50 000 besök som görs varje år. Den blir betydligt större, modernare och ändamålsenlig. Kostnaden beräknas till 160 miljoner kronor.

– Vi startar upp med projekteringen efter årsskiftet. Byggstart beräknas 2015 och 2018 ska den vara klar, säger stabschefen Eva Sundström.

Regionstyrelsen gav även klartecken för ett tandvårdshus, som ska uppföras till höger om huvudentrén. All specialisttandvård på sjukhuset ska samlas på en våning, de övriga ska innehålla administrativa verksamheter. Kostnaden uppgår till totalt 193 miljoner och 2018 ska allt vara klart.

Flera byggen

Bygget av BK-huset, som uppförs till vänster om huvudentrén, pågår och inom kort väntar dessutom om- eller nybyggnad av entrén, mottagningsblocket, avdelningar samt ett serviceblock. Dessutom pågår jobb med energibesparande åtgärder samt en översyn av ventilationen.

– När allt är genomfört har i ett nytt sjukhus, men sjukhuset kommer att vara en stor byggarbetsplats under några år, säger Eva Sundström.

Får vänta

Däremot dröjer klartecknet för en ny psykiatribyggnad, som beräknas kosta 209 miljoner, vid sjukhuset i Falköping.

– Vi har fått några kompletterande frågor. När svaren är inne får vi beslutet direkt, och behöver inte vänta. Men kommer vi inte i gång i tid med det bygget, måste vi ta till temporära lösningar, säger Eva Sundström.

Sedan tidigare finns en fortsatt PCB-sanering, bygget av BK-huset samt ombyggnaden av entrén i Mariestad i planen.

Röstades bort

Regionstyrelsen diskuterade även effekterna av att regeringsbudgeten röstades bort. Under tisdagen togs beslut om att nämnder och styrelser ska, i förekommande fall, justera överenskommelser eller upprätta tilläggsöverenskommelser och ta besluta om dem i februari.

– Det rör bland annat cancervård och kostnadsfria läkemedel för barn, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Den nya akutmottagningen kommer att byggas i anslutning till den nuvarande, som inte alls är dimensionerad för de cirka 50 000 besök som görs varje år. Den blir betydligt större, modernare och ändamålsenlig. Kostnaden beräknas till 160 miljoner kronor.

– Vi startar upp med projekteringen efter årsskiftet. Byggstart beräknas 2015 och 2018 ska den vara klar, säger stabschefen Eva Sundström.

Regionstyrelsen gav även klartecken för ett tandvårdshus, som ska uppföras till höger om huvudentrén. All specialisttandvård på sjukhuset ska samlas på en våning, de övriga ska innehålla administrativa verksamheter. Kostnaden uppgår till totalt 193 miljoner och 2018 ska allt vara klart.

Flera byggen

Bygget av BK-huset, som uppförs till vänster om huvudentrén, pågår och inom kort väntar dessutom om- eller nybyggnad av entrén, mottagningsblocket, avdelningar samt ett serviceblock. Dessutom pågår jobb med energibesparande åtgärder samt en översyn av ventilationen.

– När allt är genomfört har i ett nytt sjukhus, men sjukhuset kommer att vara en stor byggarbetsplats under några år, säger Eva Sundström.

Får vänta

Däremot dröjer klartecknet för en ny psykiatribyggnad, som beräknas kosta 209 miljoner, vid sjukhuset i Falköping.

– Vi har fått några kompletterande frågor. När svaren är inne får vi beslutet direkt, och behöver inte vänta. Men kommer vi inte i gång i tid med det bygget, måste vi ta till temporära lösningar, säger Eva Sundström.

Sedan tidigare finns en fortsatt PCB-sanering, bygget av BK-huset samt ombyggnaden av entrén i Mariestad i planen.

Röstades bort

Regionstyrelsen diskuterade även effekterna av att regeringsbudgeten röstades bort. Under tisdagen togs beslut om att nämnder och styrelser ska, i förekommande fall, justera överenskommelser eller upprätta tilläggsöverenskommelser och ta besluta om dem i februari.

– Det rör bland annat cancervård och kostnadsfria läkemedel för barn, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).