10 dec 2014 21:26

23 jan 2015 15:17

Cityföreningen får ökat stöd

Skövde kommun höjer sitt stöd till Cityföreningen under 2015 med 175 000 kronor.

Därmed får föreningen 375 000 kronor i finansiering samt 125 000 kronor i ett stöd riktat särskilt till julbelysningen i city.

Cityföreningen vill öka sin budget till 1,5 miljoner där näringsidkare, fastighetsägare och Skövde kommun stå för 500 000 kronor vardera.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar pengarna från utvecklingsmedlen för 2015. Bidraget är för ett år.

Därmed får föreningen 375 000 kronor i finansiering samt 125 000 kronor i ett stöd riktat särskilt till julbelysningen i city.

Cityföreningen vill öka sin budget till 1,5 miljoner där näringsidkare, fastighetsägare och Skövde kommun stå för 500 000 kronor vardera.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar pengarna från utvecklingsmedlen för 2015. Bidraget är för ett år.