10 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Flera allvarliga brister i omvårdnaden

Ett privat vårdföretag, Vionord omsorg AB, som verkar som utförare inom hemvården i Skövde varnas av omvårdnadsnämnden efter att allvarliga brister upptäckts.

Bristerna i omvårdnaden är från 2013 och 2014, men i år har kommunen sett ett proportionellt högt antal avvikelserapporter.

En allvarlig händelse inträffade på sensommaren när en enskild inte fick insulin, en uppgift som var delegerad till Vionord.

I oktober presenterade företaget en handlingsplan för att säkra god omvårdnad, men bara några veckor senare upptäcktes en ny brist.

Vionord missade att ta hem en av sina vårdtagare som under en period vårdats på Skaraborgs sjukhus Skövde.

"Inget internet"

Först efter en vecka, när Skas kontaktade Skövde kommun, hämtades personen hem. Vionord förklarade missen med att de inte hade tillgång till internetuppkoppling.

Det är ingen giltig ursäkt enligt kommunen. Vionord ska anmäla att de inte kan ta emot information på vanligt sätt och använda nödrutiner.

Bolagets vd Jim Merkell skriver i ett mailsvar till SLA att det ”föreligger en mänsklig faktor till det inträffade” och att ”bolaget har vidtagit åtgärder för att denna typ av situationer inte ska upprepas”.

Omvårdnadsnämndens varnar för att Vionord riskerar att säga upp från avtalet om ytterligare brister upptäcks.

– I förlängningen kan vi komma att överväga en hävning av avtalet, men dit vill vi inte komma, säger Louise Samuelsson, chef vid biståndsenheten i Skövde.

Bristerna i omvårdnaden är från 2013 och 2014, men i år har kommunen sett ett proportionellt högt antal avvikelserapporter.

En allvarlig händelse inträffade på sensommaren när en enskild inte fick insulin, en uppgift som var delegerad till Vionord.

I oktober presenterade företaget en handlingsplan för att säkra god omvårdnad, men bara några veckor senare upptäcktes en ny brist.

Vionord missade att ta hem en av sina vårdtagare som under en period vårdats på Skaraborgs sjukhus Skövde.

"Inget internet"

Först efter en vecka, när Skas kontaktade Skövde kommun, hämtades personen hem. Vionord förklarade missen med att de inte hade tillgång till internetuppkoppling.

Det är ingen giltig ursäkt enligt kommunen. Vionord ska anmäla att de inte kan ta emot information på vanligt sätt och använda nödrutiner.

Bolagets vd Jim Merkell skriver i ett mailsvar till SLA att det ”föreligger en mänsklig faktor till det inträffade” och att ”bolaget har vidtagit åtgärder för att denna typ av situationer inte ska upprepas”.

Omvårdnadsnämndens varnar för att Vionord riskerar att säga upp från avtalet om ytterligare brister upptäcks.

– I förlängningen kan vi komma att överväga en hävning av avtalet, men dit vill vi inte komma, säger Louise Samuelsson, chef vid biståndsenheten i Skövde.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.