11 dec 2014 21:00

23 jan 2015 15:55

Kjartan Slettemark i Konsthallen

Den 13 december 2008 avled konstnären Kjartan Slettemark.
På dagen sex år senare och på ”Kjartanistans” nationaldag ställs en del av hans verk ut i Konsthallen i Skövde.

Nästan samtidigt som Kulturhuset i Skövde invigdes 1964 så startade Kjartan Slettemarks karriär.

– Vi visste inte riktigt hur vi skulle avsluta jubileumsåret. Men sen slog det oss att en utställning med Kjartan vore perfekt. Hans verksamhet har varit samtida med Kulturhuset och hans tanke om konsten som en helande kraft känns väldigt passande, säger konstintendenten Tomas Asplund Gustafsson.

Anti-auktoritär

Verken som ställs ut spänner över runt femtio år och visar Kjartan Slettemarks två ganska skilda faser. Hans tidigare konst präglas av politisk färgning, provokation och en aversion mot auktoriteter. Den anti-auktoritära konsten byttes sedan mot en mer lågmäld och reflekterande med fokus på seende. 2003 utropade han också den nya nationen ”Kjartanistan” där alla kan tänka fritt och söka asyl. nationens motto är ”Ont ska med konst fördrivas” vilket också är namnet på utställningen.

– Konsten var hans liv och livet var hans konst, konstaterar Karin Grönlund som var hans livskamrat och assistent de sista 30 åren.

Karin och hennes syster Marie är med och arrangerar utställningen och kommer framföra en performanceakt vid vernissagen i morgon.

Nästan samtidigt som Kulturhuset i Skövde invigdes 1964 så startade Kjartan Slettemarks karriär.

– Vi visste inte riktigt hur vi skulle avsluta jubileumsåret. Men sen slog det oss att en utställning med Kjartan vore perfekt. Hans verksamhet har varit samtida med Kulturhuset och hans tanke om konsten som en helande kraft känns väldigt passande, säger konstintendenten Tomas Asplund Gustafsson.

Anti-auktoritär

Verken som ställs ut spänner över runt femtio år och visar Kjartan Slettemarks två ganska skilda faser. Hans tidigare konst präglas av politisk färgning, provokation och en aversion mot auktoriteter. Den anti-auktoritära konsten byttes sedan mot en mer lågmäld och reflekterande med fokus på seende. 2003 utropade han också den nya nationen ”Kjartanistan” där alla kan tänka fritt och söka asyl. nationens motto är ”Ont ska med konst fördrivas” vilket också är namnet på utställningen.

– Konsten var hans liv och livet var hans konst, konstaterar Karin Grönlund som var hans livskamrat och assistent de sista 30 åren.

Karin och hennes syster Marie är med och arrangerar utställningen och kommer framföra en performanceakt vid vernissagen i morgon.