12 dec 2014 16:25

23 jan 2015 15:55

Detaljplanen för Aspö antagen

Efter en lång process har byggnadsnämnden nu antagit detaljplanen för Aspö gård.
– Skövdebostäder vill bygga så fort som möjligt, vi har ju brist på lägenheter, säger Orvar Eriksson, nämndens ordförande (C).

Detaljplanen för Aspö gård antogs vid byggnadsnämndens sammanträde i torsdags.

– Det har varit en process som varat länge. Den har varit uppe i fullmäktige och vänt, nu är det ett antagandebeslut och det är väldigt roligt att man äntligen lyckats, säger Orvar Eriksson, ordförande (C).

Han berättar att det varit problem med ravinen och att man tittat noga på det ihop med Skövdebostäder, konsulter och liknande för att få en bra lösning.

– Ravinen är väldigt fin och vi vill försäkra oss om att vi inte förstör för mycket av djurlivet. Vi har tagit den hänsyn man kan göra och det anser länsstyrelsen varit tillräckligt.

Det är Skövdebostäder som ska bygga och enligt Orvar Eriksson vill bolaget bygga så fort som möjligt.

– Vi har brist på bostäder i Skövde. Byggnationen är i Europaklass när det gäller just certifieringarna och miljöbiten. Det är ju väldigt gott om plats här, det är ju inte någon hög exploatering vi pratar om.

Husen som planeras är mellan 2-8 våningar höga. Huvudbyggnaden (se bild) rivs.

– Skövdebostäder ville behålla den. Vi har försökt i två omgångar att rita om byggnaden för att bevara den, men det har inte gått på grund av att hyrorna blir höga, säger Orvar Eriksson.

Orvar Eriksson är med i Skövdebostäders styrelse och deltog inte i beslutet. Björn Spetz (FP) yrkade avslag när det gäller rivning av huvudbyggnaden och att man rör ravinen. Han och Mikael Väisänen (MP) reserverade sig mot byggnadsnämndens beslut till förmån för eget förslag till yrkande.

Detaljplanen för Aspö gård antogs vid byggnadsnämndens sammanträde i torsdags.

– Det har varit en process som varat länge. Den har varit uppe i fullmäktige och vänt, nu är det ett antagandebeslut och det är väldigt roligt att man äntligen lyckats, säger Orvar Eriksson, ordförande (C).

Han berättar att det varit problem med ravinen och att man tittat noga på det ihop med Skövdebostäder, konsulter och liknande för att få en bra lösning.

– Ravinen är väldigt fin och vi vill försäkra oss om att vi inte förstör för mycket av djurlivet. Vi har tagit den hänsyn man kan göra och det anser länsstyrelsen varit tillräckligt.

Det är Skövdebostäder som ska bygga och enligt Orvar Eriksson vill bolaget bygga så fort som möjligt.

– Vi har brist på bostäder i Skövde. Byggnationen är i Europaklass när det gäller just certifieringarna och miljöbiten. Det är ju väldigt gott om plats här, det är ju inte någon hög exploatering vi pratar om.

Husen som planeras är mellan 2-8 våningar höga. Huvudbyggnaden (se bild) rivs.

– Skövdebostäder ville behålla den. Vi har försökt i två omgångar att rita om byggnaden för att bevara den, men det har inte gått på grund av att hyrorna blir höga, säger Orvar Eriksson.

Orvar Eriksson är med i Skövdebostäders styrelse och deltog inte i beslutet. Björn Spetz (FP) yrkade avslag när det gäller rivning av huvudbyggnaden och att man rör ravinen. Han och Mikael Väisänen (MP) reserverade sig mot byggnadsnämndens beslut till förmån för eget förslag till yrkande.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.