12 dec 2014 14:30

23 jan 2015 15:17

Förbereder för nytt motorlager

200 lastbilstransporter krävs för att flytta en rödfyrhög från Karlsro industriområde till Risängen.
Per dag.

Totalt ska 195 000 ton massa flyttas och enligt beräkningarna kommer arbetet ta fem månader. Miljönämnden östra Skaraborg ger klartecken för Skövde kommun att genomföra flytten.

– Det är ingen självklarhet och det är negativt att få rödfyren på två platser, säger Torbjörn Bergman (M), ordförande i nämnden.

Positivt å andra sidan är att massorna kommer att täckas när arbetet är klart vilket minskar risken för urlakning.

Orsaken till flytten är att John Olsson AB planerar att bygga en lager- och terminalhall för lagerhållning av personbilsmotorer åt Volvo cars.

Massorna kommer att fraktas till Risängen för att där fylla upp en ravin. På den platsen planeras för en ny återvinningscentral i framtiden.

Rödfyr är en restprodukt vid bränning av alunskiffer. Den innehåller tungmetaller och Mös kräver flera försiktighetsåtgärder vid flytten och kring efterbehandlingsarbetet.

Totalt ska 195 000 ton massa flyttas och enligt beräkningarna kommer arbetet ta fem månader. Miljönämnden östra Skaraborg ger klartecken för Skövde kommun att genomföra flytten.

– Det är ingen självklarhet och det är negativt att få rödfyren på två platser, säger Torbjörn Bergman (M), ordförande i nämnden.

Positivt å andra sidan är att massorna kommer att täckas när arbetet är klart vilket minskar risken för urlakning.

Orsaken till flytten är att John Olsson AB planerar att bygga en lager- och terminalhall för lagerhållning av personbilsmotorer åt Volvo cars.

Massorna kommer att fraktas till Risängen för att där fylla upp en ravin. På den platsen planeras för en ny återvinningscentral i framtiden.

Rödfyr är en restprodukt vid bränning av alunskiffer. Den innehåller tungmetaller och Mös kräver flera försiktighetsåtgärder vid flytten och kring efterbehandlingsarbetet.