12 dec 2014 19:00

23 jan 2015 15:17

Nu ligger makten hos fullmäktige

Byggnadsnämnden säger ja till detaljplanen för bostäder i Tingshusparken.
– Vi gör det här för att skapa en fin boendemiljö i centrum, säger ordförande Orvar Eriksson (C).

Byggnadsnämnden har antagit förslaget till detaljplan för Rönnen 8 och del av Skövde 4:310. Syftet med planen är att bygga ett flerbostadshus i Tingshusparken. I den ingår också att ändra användningen för det gamla tingshuset.

– Jag vill betona att parken inte har någon bevarandeplan. Tingshuset är det bevarande på, säger Orvar Eriksson, byggnadsnämndens ordförande (C).

Tanken är att Arne Lorentzon ska bygga ett fem våningar högt hus som rymmer 24 lägenheter.

– Att bygga där innebär att man får en väldigt fin boendemiljö, både i tingshuset och flygelbyggnaden. Man får en innergård som är skyddad mot buller. Det är ganska trafikerat.

För att få plats med bilar till samtliga fastigheter byggs ett underjordiskt parkeringsdäck. Byggnationen innebär också att alla träd måste tas ner i Tingshusparken. Transformatorstationen flyttas norrut liksom busshållsplatsen på Storgatans västra sida.

Björn Spetz (FP) och Mikael Väisänen (MP) yrkade att nämnden inte skulle anta planen. Det blev omröstning vilket resulterade i ett ja till förslaget. Jan-Erik Andersson (M) avstod från att rösta.

Förslaget till detaljplan ska upp för beslut i fullmäktige.

– Fullmäktige har tagit ett bevarande på själva tingshuset. Därför tar vi upp det i fullmäktige, man inkräktar ju på marken som det ligger på.

Byggnadsnämnden har antagit förslaget till detaljplan för Rönnen 8 och del av Skövde 4:310. Syftet med planen är att bygga ett flerbostadshus i Tingshusparken. I den ingår också att ändra användningen för det gamla tingshuset.

– Jag vill betona att parken inte har någon bevarandeplan. Tingshuset är det bevarande på, säger Orvar Eriksson, byggnadsnämndens ordförande (C).

Tanken är att Arne Lorentzon ska bygga ett fem våningar högt hus som rymmer 24 lägenheter.

– Att bygga där innebär att man får en väldigt fin boendemiljö, både i tingshuset och flygelbyggnaden. Man får en innergård som är skyddad mot buller. Det är ganska trafikerat.

För att få plats med bilar till samtliga fastigheter byggs ett underjordiskt parkeringsdäck. Byggnationen innebär också att alla träd måste tas ner i Tingshusparken. Transformatorstationen flyttas norrut liksom busshållsplatsen på Storgatans västra sida.

Björn Spetz (FP) och Mikael Väisänen (MP) yrkade att nämnden inte skulle anta planen. Det blev omröstning vilket resulterade i ett ja till förslaget. Jan-Erik Andersson (M) avstod från att rösta.

Förslaget till detaljplan ska upp för beslut i fullmäktige.

– Fullmäktige har tagit ett bevarande på själva tingshuset. Därför tar vi upp det i fullmäktige, man inkräktar ju på marken som det ligger på.