13 dec 2014 11:22

23 jan 2015 15:17

Ny grundskola på Norrmalm

SKÖVDE

Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en granskning gällande förslag till detaljplan för del av kvarteret Hammaren. Tanken är att det ska byggas en skola i Ahlsells tidigare lokaler på Köpmannagatan. Det är Raoul Wallenbergsskolan som vill in där.

Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en granskning gällande förslag till detaljplan för del av kvarteret Hammaren. Tanken är att det ska byggas en skola i Ahlsells tidigare lokaler på Köpmannagatan. Det är Raoul Wallenbergsskolan som vill in där.