13 dec 2014 14:22

23 jan 2015 15:17

Regionpengartill återbruk

PROJEKT

IDC West Sweden i Skövde får 4,2 miljoner av regionens miljönämnd för projektet ”hållbar industriell utveckling”, som främst innebär att möbler restaureras så att de återanvändas. En annan del i projektet är att förändra företagens designprocesser och affärsmodeller så att produkter kan återvinnas på ett enklare sätt. Projektet sträcker sig till 2017 och den totala kostnaden är 115,65 miljoner. Regionen står totalt för 14,7 miljoner kronor och kommunalförbundet för 9,3.

IDC West Sweden i Skövde får 4,2 miljoner av regionens miljönämnd för projektet ”hållbar industriell utveckling”, som främst innebär att möbler restaureras så att de återanvändas. En annan del i projektet är att förändra företagens designprocesser och affärsmodeller så att produkter kan återvinnas på ett enklare sätt. Projektet sträcker sig till 2017 och den totala kostnaden är 115,65 miljoner. Regionen står totalt för 14,7 miljoner kronor och kommunalförbundet för 9,3.