15 dec 2014 15:00

23 jan 2015 15:17

Hävdade att dottern fördes bort av okänd man

Den kvinna som larmade polisen och hävdade att dottern förts bort av en okänd man under Matfestivalen 2013 åtalas nu misstänkt för falskt larm. Kvinnan förnekar brott

Kvinnan hävdade att den några år gamla dottern plötsligt försvann vid Sandtorget under Matfestivalen 2013. Efter några minuter ska mamman ha hört flickan skrika och hon fick då syn på henne. En man drog enligt mamman dottern i armen. Kvinnan sprang i kapp och lyckades ta tillbaka dottern, uppgav hon senare för den polispatrull som larmats till platsen. Mannen som skulle legat bakom bortförandet var dock försvunnen.

Människorov

Ärendet rubricerades inledningsvis som människorov och länskriminalen i Skövde gjorde en stor utredningsinsats för att komma fram till vem som låg bakom bortförandet. Tidigt i utredningen tyckte dock polisen att det fanns tveksamheter och de fick heller inte fram någonting som tydde på att flickan hade blivit bortrövad. Mamman stod fast vid sin version, men polisen misstänkte att bortrövandet aldrig ägt rum och i stället blev kvinnan brottsmisstänkt.

I september delgavs hon misstanke om brott. Då uppgav polisen att möjliga rubriceringar var falskt larm eller missbruk av larmanordning.

Ärendet redovisades till åklagare. Men kammaråklagare Lars Johansson ansåg i det läget att det behövdes kompletteringar och skickade tillbaka ärendet till länskriminalen.

Förnekar

Han ville då få fler uppgifter om polisinsatsen efter kvinnas larm för att veta hur det misstänkta brottet i så fall ska rubriceras. Nu har Lars Johansson kommit fram till att ärendet ska rubriceras som falskt larm och åtalar mamman.

Åklagaren hävdar i åtalet att kvinnan genom att lämna oriktiga uppgifter orsakat onödig säkerhetsåtgärd. Åklagaren säger i åtalet att kvinnan lämnat uppgifter till polisen om att dotterns förts bort av en okänd man, när det verkliga förhållandet var att kvinnan själv tappat bort barnet.

Tio polismän ska ha sökt efter den okände mannen.

Kvinnan förnekar brott.

Kvinnan hävdade att den några år gamla dottern plötsligt försvann vid Sandtorget under Matfestivalen 2013. Efter några minuter ska mamman ha hört flickan skrika och hon fick då syn på henne. En man drog enligt mamman dottern i armen. Kvinnan sprang i kapp och lyckades ta tillbaka dottern, uppgav hon senare för den polispatrull som larmats till platsen. Mannen som skulle legat bakom bortförandet var dock försvunnen.

Människorov

Ärendet rubricerades inledningsvis som människorov och länskriminalen i Skövde gjorde en stor utredningsinsats för att komma fram till vem som låg bakom bortförandet. Tidigt i utredningen tyckte dock polisen att det fanns tveksamheter och de fick heller inte fram någonting som tydde på att flickan hade blivit bortrövad. Mamman stod fast vid sin version, men polisen misstänkte att bortrövandet aldrig ägt rum och i stället blev kvinnan brottsmisstänkt.

I september delgavs hon misstanke om brott. Då uppgav polisen att möjliga rubriceringar var falskt larm eller missbruk av larmanordning.

Ärendet redovisades till åklagare. Men kammaråklagare Lars Johansson ansåg i det läget att det behövdes kompletteringar och skickade tillbaka ärendet till länskriminalen.

Förnekar

Han ville då få fler uppgifter om polisinsatsen efter kvinnas larm för att veta hur det misstänkta brottet i så fall ska rubriceras. Nu har Lars Johansson kommit fram till att ärendet ska rubriceras som falskt larm och åtalar mamman.

Åklagaren hävdar i åtalet att kvinnan genom att lämna oriktiga uppgifter orsakat onödig säkerhetsåtgärd. Åklagaren säger i åtalet att kvinnan lämnat uppgifter till polisen om att dotterns förts bort av en okänd man, när det verkliga förhållandet var att kvinnan själv tappat bort barnet.

Tio polismän ska ha sökt efter den okände mannen.

Kvinnan förnekar brott.