15 dec 2014 10:47

23 jan 2015 15:30

Ny rond i avgiftstvisten

Fick råd av kommunjurist

Efter att ha fått rådet av Skövde kommuns jurist kräver nu korvhandlaren Mikael Andersson att kommunstyrelsen betalar tillbaka de inspektionsavgifter han kämpat mot sedan 2012.

Det är nu snart tre år sedan som Mikael Andersson från Skövde stämde Skövde kommun.

Grunden var att Andersson, som mellan 2007 och 2011 drev ett mobilt gatukök, hade debiterats och även betalt för åtta timmars kontroll per år. Detta trots att han bara hade fått två besök på totalt fyra timmar under två år.

Eftersom han ansåg att han betalt mer för kontrollen av sin verksamhet än den motprestation som kommunen gett honom, stämde han Skövde kommun med krav på återbetalning av inspektionsavgifter på totalt 15 822 kronor.

Dubbla förluster

I oktober 2012 dömde Skaraborgs tingsrätt till Skövde kommuns fördel och ett år senare förlorade Andersson även i hovrätten. I oktober i år sade Högsta domstolen, HD, nej till att ta upp målet.

Då trodde många att det hade satts punkt i det mycket uppmärksammade ärendet. Men så blir det inte.

Fog för sitt krav

I en paus under hovrättsförhandlingen påstår Andersson att Skövde kommuns dåvarande jurist ska ha sagt att han hade fog för sitt återbetalningskrav och att han ånyo borde vända sig till kommunen med sitt krav om han inte skulle nå framgång i domstol.

Nu har Andersson skriftligen begärt att kommunstyrelsen ska besluta att betala tillbaka avgiften till honom.

Under rättsprocessen hävdade Skövde kommun att kontroll­­avgiften inte enbart omfattar kostnaderna för besök hos en näringsidkare utan att det är en avgift som ska täcka kostnaderna för kontrollverksamheten i dess helhet.

Det är nu snart tre år sedan som Mikael Andersson från Skövde stämde Skövde kommun.

Grunden var att Andersson, som mellan 2007 och 2011 drev ett mobilt gatukök, hade debiterats och även betalt för åtta timmars kontroll per år. Detta trots att han bara hade fått två besök på totalt fyra timmar under två år.

Eftersom han ansåg att han betalt mer för kontrollen av sin verksamhet än den motprestation som kommunen gett honom, stämde han Skövde kommun med krav på återbetalning av inspektionsavgifter på totalt 15 822 kronor.

Dubbla förluster

I oktober 2012 dömde Skaraborgs tingsrätt till Skövde kommuns fördel och ett år senare förlorade Andersson även i hovrätten. I oktober i år sade Högsta domstolen, HD, nej till att ta upp målet.

Då trodde många att det hade satts punkt i det mycket uppmärksammade ärendet. Men så blir det inte.

Fog för sitt krav

I en paus under hovrättsförhandlingen påstår Andersson att Skövde kommuns dåvarande jurist ska ha sagt att han hade fog för sitt återbetalningskrav och att han ånyo borde vända sig till kommunen med sitt krav om han inte skulle nå framgång i domstol.

Nu har Andersson skriftligen begärt att kommunstyrelsen ska besluta att betala tillbaka avgiften till honom.

Under rättsprocessen hävdade Skövde kommun att kontroll­­avgiften inte enbart omfattar kostnaderna för besök hos en näringsidkare utan att det är en avgift som ska täcka kostnaderna för kontrollverksamheten i dess helhet.