15 dec 2014 21:44

23 jan 2015 15:55

Nytt politiskt landskap blev tydligt

Alliansen var nära att bli nedröstat när jämviktsläget i Skövde kommunfullmäktige visade sig på måndagskvällen. En fingervisning om det nya politiska landskap som kommer råda de närmaste fyra åren.

Sakfrågan i sig var närmast en bisak. Det handlade om ”En kommun för alla”, en policy som ska verka för att undanröja hinder för människor med funktionsnedsättning.

En viktig policy som alla partier godkände, men frågan om hur den skulle införas blev oväntat intressant som en illustration av den nya mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

SD röstade på S

Socialdemokraterna ville besluta att de olika facknämnderna skulle ta med policyn i sina styrdokument och fick stöd av Vänstern – och av Sverigedemokraterna.

SD har en vågmästarroll i fullmäktige och väljer de sex ledamöterna att rösta med den övriga (röd-gröna) oppositionen riskerar Alliansen att förlora.

Alliansen sa nej till Socialdemokraternas yrkande och försökte i stället rädda situationen och undvika en förlust vid sittande bord. Moderaterna skrev snabbt ihop ett förslag att ge kommundirektören i uppdrag att utreda hur nämnderna ska redovisa sitt arbete med policys som fullmäktige beslutar om.

I voteringen som följde räddades det förslaget av att Miljöpartiet la ned sina röster.

S+SD+V samlade 28 röster medan M+C+FP+KD hade 29.

– Vi anser att det skulle lägga för mycket arbete på nämnderna och la därför ned våra röster, kommenterade Jasmin Vizlin (MP) och förklarade att man ville ge passivt bifall, men inte rösta på Alliansens förslag.

"Vitaliserar"

Kommunstyrelsen ordförande Katarina Jonsson (M) kunde bara konstatera att utan egen majoritet i fullmäktige kommer Alliansen få parera fler gånger för att undvika förluster den här mandatperioden.

– Nu tycker jag att vi gjorde det bra den här gången, men det kan också vitalisera och göra fullmäktige mer spännande, kommenterade hon.

Miljöpartiet yrkade på återremiss och fördjupad utredning av kommunens spillvattenbestämmelser. Ledamoten Peter Sögaard menade att det är viktigt att ta alla chanser till att ta bort gifter, men partiet fick inget stöd i den frågan och planen antogs.

Sakfrågan i sig var närmast en bisak. Det handlade om ”En kommun för alla”, en policy som ska verka för att undanröja hinder för människor med funktionsnedsättning.

En viktig policy som alla partier godkände, men frågan om hur den skulle införas blev oväntat intressant som en illustration av den nya mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

SD röstade på S

Socialdemokraterna ville besluta att de olika facknämnderna skulle ta med policyn i sina styrdokument och fick stöd av Vänstern – och av Sverigedemokraterna.

SD har en vågmästarroll i fullmäktige och väljer de sex ledamöterna att rösta med den övriga (röd-gröna) oppositionen riskerar Alliansen att förlora.

Alliansen sa nej till Socialdemokraternas yrkande och försökte i stället rädda situationen och undvika en förlust vid sittande bord. Moderaterna skrev snabbt ihop ett förslag att ge kommundirektören i uppdrag att utreda hur nämnderna ska redovisa sitt arbete med policys som fullmäktige beslutar om.

I voteringen som följde räddades det förslaget av att Miljöpartiet la ned sina röster.

S+SD+V samlade 28 röster medan M+C+FP+KD hade 29.

– Vi anser att det skulle lägga för mycket arbete på nämnderna och la därför ned våra röster, kommenterade Jasmin Vizlin (MP) och förklarade att man ville ge passivt bifall, men inte rösta på Alliansens förslag.

"Vitaliserar"

Kommunstyrelsen ordförande Katarina Jonsson (M) kunde bara konstatera att utan egen majoritet i fullmäktige kommer Alliansen få parera fler gånger för att undvika förluster den här mandatperioden.

– Nu tycker jag att vi gjorde det bra den här gången, men det kan också vitalisera och göra fullmäktige mer spännande, kommenterade hon.

Miljöpartiet yrkade på återremiss och fördjupad utredning av kommunens spillvattenbestämmelser. Ledamoten Peter Sögaard menade att det är viktigt att ta alla chanser till att ta bort gifter, men partiet fick inget stöd i den frågan och planen antogs.