15 dec 2014 18:40

23 jan 2015 15:55

Vi fick kommunens jämställdhetspris

Studie- och yrkesvägledarorganisation får Skövde kommuns jämställdhetspris 2014.

Pristagaren offentliggjordes vid måndagen kommunfullmäktige och i motiveringen lyftes organisationens sätt att arbeta med genusfrågor fram. En viktig uppgift är att i samtalen med eleverna göra det möjligt för dem att förhålla fria till könsstereotypa studie- och yrkesval.

Priset är på 10 000 kronor som ska användas för fortsatt positiv utveckling inom området.

Pristagaren offentliggjordes vid måndagen kommunfullmäktige och i motiveringen lyftes organisationens sätt att arbeta med genusfrågor fram. En viktig uppgift är att i samtalen med eleverna göra det möjligt för dem att förhålla fria till könsstereotypa studie- och yrkesval.

Priset är på 10 000 kronor som ska användas för fortsatt positiv utveckling inom området.