15 dec 2014 05:00

23 jan 2015 15:55

Villatomterna snart slut

BOSTÄDER: Stor efterfrågan i tätorten

De kommunala villatomterna i Skövde tätort är på väg att ta slut – intresset för att bygga villor i de mer centrala delarna av staden är stort.
– Framgent finns det eventuellt risk för att vi inte kan möta behovet, säger Johan Eneström, Skövde kommun.

Skövde kommun har en uttalad vision om 60 000 invånare år 2025. För att kommunen ska kunna växa i den takten måste människor som vill flytta hit ha bostäder. Många som är intresserade av Skövde som bostadsort vill bygga egen villa här. Men de villatomter som finns, framför allt de i de mer centrala delarna av tätorten Skövde, försvinner snabbt.

Stor efterfrågan

– Vi har en ganska stor efterfrågan. Det är många som hör av sig som vill bygga, det är ett uppdämt behov, och framgent finns det eventuellt en risk att vi inte kan möta det behovet helt, säger Johan Eneström, markingenjör i Skövde kommun.

Han är den som har den totala överblicken för de kommunala villatomterna som är kopplade till den kommunala tomtkön.

Är det fler nya områden på gång med kommunala villatomter i Skövdes mer centrala delar?

– I Hasslum släpps hösten 2015 mellan 20 och 30 tomter. I Dälderna släpps 4-5 tomter våren 2016.

I det nya bostadsområdet Hentorp södra, där de första kommunala villatomterna släpptes i somras (13 tomter) och resterande i höstas (17), finns det endast nio tomter kvar. I höstas släpptes också 13 kommunala villatomter i Hasselbacken, nio av dem är reserverade

– Det var de sista av totalt 55 kommunala villatomter i området.

Tar tid

När det gäller fortsättningen i Trädgårdsstaden och nya kommunala villatomter så kommer det att dröja till 2017.

I Bissgården i Skultorp släpps också ett 20-tal tomter till våren.

– Där finns det intressenter. Även gällande Stöpen får vi en del förfrågningar, men där lär nya tomter våren 2016.

Eftersom efterfrågan är stor, i synnerhet gällande Skövde tätort, hade det varit bra att ha fler områden på gång?

– Det är klart att jag gärna hade sett att det fanns fler områden. Men det tar tid, i genomsnitt ett par år, att arbeta fram nya områden. De ska projekteras och detaljplaneras. Framförhållning är nödvändigt för att det hela tiden ska finnas nya områden.

Skövde kommun har en uttalad vision om 60 000 invånare år 2025. För att kommunen ska kunna växa i den takten måste människor som vill flytta hit ha bostäder. Många som är intresserade av Skövde som bostadsort vill bygga egen villa här. Men de villatomter som finns, framför allt de i de mer centrala delarna av tätorten Skövde, försvinner snabbt.

Stor efterfrågan

– Vi har en ganska stor efterfrågan. Det är många som hör av sig som vill bygga, det är ett uppdämt behov, och framgent finns det eventuellt en risk att vi inte kan möta det behovet helt, säger Johan Eneström, markingenjör i Skövde kommun.

Han är den som har den totala överblicken för de kommunala villatomterna som är kopplade till den kommunala tomtkön.

Är det fler nya områden på gång med kommunala villatomter i Skövdes mer centrala delar?

– I Hasslum släpps hösten 2015 mellan 20 och 30 tomter. I Dälderna släpps 4-5 tomter våren 2016.

I det nya bostadsområdet Hentorp södra, där de första kommunala villatomterna släpptes i somras (13 tomter) och resterande i höstas (17), finns det endast nio tomter kvar. I höstas släpptes också 13 kommunala villatomter i Hasselbacken, nio av dem är reserverade

– Det var de sista av totalt 55 kommunala villatomter i området.

Tar tid

När det gäller fortsättningen i Trädgårdsstaden och nya kommunala villatomter så kommer det att dröja till 2017.

I Bissgården i Skultorp släpps också ett 20-tal tomter till våren.

– Där finns det intressenter. Även gällande Stöpen får vi en del förfrågningar, men där lär nya tomter våren 2016.

Eftersom efterfrågan är stor, i synnerhet gällande Skövde tätort, hade det varit bra att ha fler områden på gång?

– Det är klart att jag gärna hade sett att det fanns fler områden. Men det tar tid, i genomsnitt ett par år, att arbeta fram nya områden. De ska projekteras och detaljplaneras. Framförhållning är nödvändigt för att det hela tiden ska finnas nya områden.