17 dec 2014 21:31

23 jan 2015 15:55

Katarina Jonsson och Gunnar Carlsson belönade

Årets hjulklapp från Motormännens lokalklubb Skaraborg gick till Katarina Jonsson och Gunnar Carlsson. De fick den för sitt engagemang i att få E20 utbyggd till motorväg.

Motormännens lokalklubb Skaraborg har som tradition att dela ut Årets hjulklapp.

– Vi brukar dela ut till en kvinna och en man som gjort något bra för trafiken i Skaraborg, det kan vara trafiksäkerhet, det kan vara infrastruktur, det kan vara bilekonomi och så vidare. Våra huvudfrågor, berättade ordföranden Ulla-Britt Hagström.

Underbar gest

Kvinnan som fick denna hjulklapp var Katarina Jonsson. I motiveringen framgår det att hon i sitt uppdrag som ordförande för Kommunalförbundet Skaraborg lagt ned ett stort engagemang för att få E20 utbyggd som motorväg och att det lett till att beslut har fattats på såväl riks- som region- och kommunnivå för att förvekliga E20 som minst 2+2-väg till år 2025.

– Vilken underbar gest. Jag får tacka för att jag fått äran att ta emot blomma och diplom. Men vi är många som jobbat hårt för det här tillsammans, sade Katarina Jonsson och nämnde bland annat politikern Ulf Eriksson från Falköping.

Utdelningen ägde rum under onsdagskvällen i samband med att Gunnar Carlsson, samordnare för infrastrukturfrågor vid Kommunalförbundet Skaraborg, informerade om det aktuella läget för utbyggnaden av E20. Men han blev också mannen som fick ta emot Årets hjulklapp för sina insatser i förverkligandet av E20 som motorväg.

Överraskad pristagare

I motiveringen står det bland annat: ”Gunnar Carlsson har som tjänsteman visat starkt engagemang i planeringsarbetet för att E20 minst ska byggas ut till 2+2-väg till år 2025. Gunnar har också deltagit i att utforma avsiktsförklaringen med västsvenska kommuner.”

– Tack så hemskt mycket, det hade jag inte förväntat mig. Det var överraskande, sade han.

Motormännens lokalklubb Skaraborg har som tradition att dela ut Årets hjulklapp.

– Vi brukar dela ut till en kvinna och en man som gjort något bra för trafiken i Skaraborg, det kan vara trafiksäkerhet, det kan vara infrastruktur, det kan vara bilekonomi och så vidare. Våra huvudfrågor, berättade ordföranden Ulla-Britt Hagström.

Underbar gest

Kvinnan som fick denna hjulklapp var Katarina Jonsson. I motiveringen framgår det att hon i sitt uppdrag som ordförande för Kommunalförbundet Skaraborg lagt ned ett stort engagemang för att få E20 utbyggd som motorväg och att det lett till att beslut har fattats på såväl riks- som region- och kommunnivå för att förvekliga E20 som minst 2+2-väg till år 2025.

– Vilken underbar gest. Jag får tacka för att jag fått äran att ta emot blomma och diplom. Men vi är många som jobbat hårt för det här tillsammans, sade Katarina Jonsson och nämnde bland annat politikern Ulf Eriksson från Falköping.

Utdelningen ägde rum under onsdagskvällen i samband med att Gunnar Carlsson, samordnare för infrastrukturfrågor vid Kommunalförbundet Skaraborg, informerade om det aktuella läget för utbyggnaden av E20. Men han blev också mannen som fick ta emot Årets hjulklapp för sina insatser i förverkligandet av E20 som motorväg.

Överraskad pristagare

I motiveringen står det bland annat: ”Gunnar Carlsson har som tjänsteman visat starkt engagemang i planeringsarbetet för att E20 minst ska byggas ut till 2+2-väg till år 2025. Gunnar har också deltagit i att utforma avsiktsförklaringen med västsvenska kommuner.”

– Tack så hemskt mycket, det hade jag inte förväntat mig. Det var överraskande, sade han.