17 dec 2014 12:10

23 jan 2015 15:55

Lär sig att tolka robotar

KK-projekt leds från Högskolan i Skövde

Ett forskningsprojekt som leds av forskare på Högskolan i Skövde får 27 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att studera människors interaktion med robotar och självkörande bilar.

För människor är det naturligt och relativt enkelt att tolka andra människors sociala signaler och rörelsemönster, men när det är tekniska system vi ska interagera med, som en robot eller en självkörande bil, kan det uppstå problem.

En forskningsmiljö som leds av forskare vid Högskolan i Skövde finansieras av KK-stiftelsen med 27 miljoner för att närmare studera människans interaktion med sådana autonoma system.

Tom Ziemke, professor i kognitionsvetenskap i Skövde, leder forskningsmiljön.

Säkerhet i trafiken

– Att interagera med en självgående gräsklippare kan ses som en enkel interaktion, men hur sker interaktionen när det handlar om en självkörande bil som ska ta en människa till jobbet? Artificiella system måste vara tolkningsbara för oss människor och vi behöver vara tolkningsbara för dem för att interaktionen ska fungera bra. Det handlar mycket om tillit och säkerhetsaspekter, som till exempel när självkörande bilar ska ut i trafiksituationer.

Även forskare vid Örebro universitet, Högskolan i Halmstad och Viktoria Swedish ICT, ett forskningsinstitut med starka kopplingar till fordonsindustrin, deltar.

Forskningsmiljön startar under våren 2015 och ska pågå till 2019.

För människor är det naturligt och relativt enkelt att tolka andra människors sociala signaler och rörelsemönster, men när det är tekniska system vi ska interagera med, som en robot eller en självkörande bil, kan det uppstå problem.

En forskningsmiljö som leds av forskare vid Högskolan i Skövde finansieras av KK-stiftelsen med 27 miljoner för att närmare studera människans interaktion med sådana autonoma system.

Tom Ziemke, professor i kognitionsvetenskap i Skövde, leder forskningsmiljön.

Säkerhet i trafiken

– Att interagera med en självgående gräsklippare kan ses som en enkel interaktion, men hur sker interaktionen när det handlar om en självkörande bil som ska ta en människa till jobbet? Artificiella system måste vara tolkningsbara för oss människor och vi behöver vara tolkningsbara för dem för att interaktionen ska fungera bra. Det handlar mycket om tillit och säkerhetsaspekter, som till exempel när självkörande bilar ska ut i trafiksituationer.

Även forskare vid Örebro universitet, Högskolan i Halmstad och Viktoria Swedish ICT, ett forskningsinstitut med starka kopplingar till fordonsindustrin, deltar.

Forskningsmiljön startar under våren 2015 och ska pågå till 2019.