17 dec 2014 16:26

23 jan 2015 15:30

Säkerheten höjd vid Frösve skola

Barn på Frösve skola i Stöpen kände sig förföljda av en man. Skolan tog det på allvar och polisanmälde händelsen och höjde även säkerheten på skolan.
– Vi gör allt för att barnen ska känna sig trygga, säger rektor Inger Jönsson.

I tisdags morse skulle elever i årskurs fyra på Frösve skola gå från skolan till grannskolan Stöpenskolan och idrottshallen där.

– På vägen dit gick en okänd man efter dem och de kände kraftigt obehag, de kände det som att han förföljde dem. Det är oklart om han sade något till dem, men när de gick fortare gjorde han det också och liknande, säger skolans rektor Inger Jönsson till SLA.

Togs på allvar

Barnen berättade för skolpersonal om det inträffade och skolan tog det hela på allvar.

– Ja, absolut, på fullaste allvar. Det måste vi göra. Jag ringde också runt för att höra om någon kunde känna till vad det var för en man men lyckades inte komma fram till något. Senare under dagen polisanmälde jag händelsen.

Rektorn lade också ut information om händelsen på Fronter, skolans webbaserade lär- och informationsplattform.

– Där kan alla föräldrar ta del av informationen om de går in där. Men eventuellt får vi även gå ut med information på andra sätt om det tillkommer något nytt.

Under onsdagen pratade också andra föräldrar om en iakttagelse av en liknande händelse tidigare i höst där en okänd man rört sig kring barn i samhället.

Förhöjd säkerhet

För att om möjligt upptäcka något som kunde ha med tisdagens händelse att göra, och för att barnen skulle känna sig trygga, rörde sig skolpersonal i samhället på tisdagsmorgonen.

– Vi har både gått och åkt bil för att kunna ha extra koll. Vi är också extra noggranna med att kontrollera att alla barn är här, och även kontrollera om några är sjukanmälda. Vi är alltid noga med detta, men i dag har vi till och med gått runt i klassrummen för att kontrollera.

Denna förhöjda säkerhet gäller även terminens två sista skoldagar innan jullovet.

– Vi gör allt vi kan för att barnen ska känna sig trygga i skolan.

Polisen har fått anmälan på sitt bord. Utredningsbefälet Magnus Karlsson säger till SLA att man kommer att behandla ärendet genom att kontakta föräldrarna och på så sätt få uppgifter om vad barnen varit med om.

I tisdags morse skulle elever i årskurs fyra på Frösve skola gå från skolan till grannskolan Stöpenskolan och idrottshallen där.

– På vägen dit gick en okänd man efter dem och de kände kraftigt obehag, de kände det som att han förföljde dem. Det är oklart om han sade något till dem, men när de gick fortare gjorde han det också och liknande, säger skolans rektor Inger Jönsson till SLA.

Togs på allvar

Barnen berättade för skolpersonal om det inträffade och skolan tog det hela på allvar.

– Ja, absolut, på fullaste allvar. Det måste vi göra. Jag ringde också runt för att höra om någon kunde känna till vad det var för en man men lyckades inte komma fram till något. Senare under dagen polisanmälde jag händelsen.

Rektorn lade också ut information om händelsen på Fronter, skolans webbaserade lär- och informationsplattform.

– Där kan alla föräldrar ta del av informationen om de går in där. Men eventuellt får vi även gå ut med information på andra sätt om det tillkommer något nytt.

Under onsdagen pratade också andra föräldrar om en iakttagelse av en liknande händelse tidigare i höst där en okänd man rört sig kring barn i samhället.

Förhöjd säkerhet

För att om möjligt upptäcka något som kunde ha med tisdagens händelse att göra, och för att barnen skulle känna sig trygga, rörde sig skolpersonal i samhället på tisdagsmorgonen.

– Vi har både gått och åkt bil för att kunna ha extra koll. Vi är också extra noggranna med att kontrollera att alla barn är här, och även kontrollera om några är sjukanmälda. Vi är alltid noga med detta, men i dag har vi till och med gått runt i klassrummen för att kontrollera.

Denna förhöjda säkerhet gäller även terminens två sista skoldagar innan jullovet.

– Vi gör allt vi kan för att barnen ska känna sig trygga i skolan.

Polisen har fått anmälan på sitt bord. Utredningsbefälet Magnus Karlsson säger till SLA att man kommer att behandla ärendet genom att kontakta föräldrarna och på så sätt få uppgifter om vad barnen varit med om.