17 dec 2014 15:03

23 jan 2015 15:17

Taxehöjning till fullmäktige

Höjningar av renhållningstaxor inom Avfall östra Skaraborg måste i fortsättningen beslutas av fullmäktige i varje medlemskommun.

Tidigare har det legat på direktionen i kommunalförbundet, men efter en överraskande dom i Högsta förvaltningsdomstolen måste nu kommunfullmäktige besluta om varje höjning. Detta gäller alla kommunalförbund.

Aös ville pröva en lösning där kommunalförbundet fick höja för generell kostnadsutveckling, men Töreboda sa nej.

Tidigare har det legat på direktionen i kommunalförbundet, men efter en överraskande dom i Högsta förvaltningsdomstolen måste nu kommunfullmäktige besluta om varje höjning. Detta gäller alla kommunalförbund.

Aös ville pröva en lösning där kommunalförbundet fick höja för generell kostnadsutveckling, men Töreboda sa nej.