18 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:55

"Den som har imponerat mest är Arne Lorentzon"

Per Isaksson har haft en viktig roll i Skövde kommun som har stora tillväxtplaner. Nu lämnar han sin post.
– Kommunen har utvecklas men måste lyssna mer på näringslivet.

Per Isaksson tog 2009 över som mark- och exploateringschef efter Sören Jenefeldt. När han ser tillbaka – han har haft en nyckelroll i kommunen som har stora planer och siktar mot 60 000 invånare – är det framför allt glädjen i att ha fått lära känna så många Skövdebor och företagare han nämner.

Berömmer Lorentzon

– Den som har imponerat mest är Arne Lorentzon. Jag tror inte att alla förstår vilken otrolig insats han gör för Skövdes tillväxt. Som en så stor fastighetsägare borde han logiskt sett välja att investera någon annanstans, där han får en helt annan avkastning. Ändå väljer han Skövde, säger Per Isaksson.

Han tycker också att kommunens satsningar på Trädgårdsstaden och Stallsiken är riktigt bra liksom Aspelund och Hasslum och kommande satsning på det nya industriområdet Norra Ryd.

Men han förnekar inte att det totalt sett varit turbulent att försöka leda mark- och etableringsfrågorna.

Inte välja och vraka

– Skövde har gått från småstad till tillväxtstad. I ett sådant läge gäller det att hänga med. Man måste som kommun både rusta sig organisatoriskt och kunskapsmässigt för att hantera tillväxtfrågorna. Det har kommunen inte helt lyckats med enligt min åsikt.

– Skövde är ännu inte så stort att vi kan välja och vraka bland aktörer som vill bygga bostäder och verksamheter här.

Han säger också att det börjar ta hårt på kommunens markreserver för industri.

– Den enda satsningen i dag är Norra Ryd. Mer områden måste till för att möta kommande behov.

Isaksson anser att kommunen på ett bättre sätt måste möta den efterfrågan som finns i näringslivet för att nå de uppsatta målen.

– Det finns en tendens att vilja tala om för aktörerna var och hur dom skall bygga. Självklart måste alla finna sig i de spelregler som kommunen har, samtidigt måste kommunen kunna tala det ekonomiska språk som investerare gör. Ofta har jag hört uttryck i kommunen som ”de vill bara tjäna pengar”. Självklart måste investeraren få tjäna pengar, annars lär de bygga i någon annan kommun.

Att Isaksson känt att kommunen kunde mött intressenter på ett bättre sätt blir tydligt när han säger att det under åren har funnits ett antal företag som har velat bygga i Skövde.

Missade arbetstillfällen

– Jag kan inte lämna ut namnen, men jag tror att de flesta skulle sett fram emot deras etableringar. Är vi inte hungriga och sätter oss ner omgående med dem reser de vidare till nästa ort. Varje missad etablering är förlorade arbetstillfällen.

Per Isaksson är bara en i raden av högre tjänstemän som lämnar kommunen. Varför?

– Jag kände att det var dags att gå tillbaka till näringslivet.

Isaksson har fått en chefstjänst och ska arbeta med förvaltning av fastigheter. Sista arbetsdagen i Skövde kommun gör han på fredag.

Per Isaksson tog 2009 över som mark- och exploateringschef efter Sören Jenefeldt. När han ser tillbaka – han har haft en nyckelroll i kommunen som har stora planer och siktar mot 60 000 invånare – är det framför allt glädjen i att ha fått lära känna så många Skövdebor och företagare han nämner.

Berömmer Lorentzon

– Den som har imponerat mest är Arne Lorentzon. Jag tror inte att alla förstår vilken otrolig insats han gör för Skövdes tillväxt. Som en så stor fastighetsägare borde han logiskt sett välja att investera någon annanstans, där han får en helt annan avkastning. Ändå väljer han Skövde, säger Per Isaksson.

Han tycker också att kommunens satsningar på Trädgårdsstaden och Stallsiken är riktigt bra liksom Aspelund och Hasslum och kommande satsning på det nya industriområdet Norra Ryd.

Men han förnekar inte att det totalt sett varit turbulent att försöka leda mark- och etableringsfrågorna.

Inte välja och vraka

– Skövde har gått från småstad till tillväxtstad. I ett sådant läge gäller det att hänga med. Man måste som kommun både rusta sig organisatoriskt och kunskapsmässigt för att hantera tillväxtfrågorna. Det har kommunen inte helt lyckats med enligt min åsikt.

– Skövde är ännu inte så stort att vi kan välja och vraka bland aktörer som vill bygga bostäder och verksamheter här.

Han säger också att det börjar ta hårt på kommunens markreserver för industri.

– Den enda satsningen i dag är Norra Ryd. Mer områden måste till för att möta kommande behov.

Isaksson anser att kommunen på ett bättre sätt måste möta den efterfrågan som finns i näringslivet för att nå de uppsatta målen.

– Det finns en tendens att vilja tala om för aktörerna var och hur dom skall bygga. Självklart måste alla finna sig i de spelregler som kommunen har, samtidigt måste kommunen kunna tala det ekonomiska språk som investerare gör. Ofta har jag hört uttryck i kommunen som ”de vill bara tjäna pengar”. Självklart måste investeraren få tjäna pengar, annars lär de bygga i någon annan kommun.

Att Isaksson känt att kommunen kunde mött intressenter på ett bättre sätt blir tydligt när han säger att det under åren har funnits ett antal företag som har velat bygga i Skövde.

Missade arbetstillfällen

– Jag kan inte lämna ut namnen, men jag tror att de flesta skulle sett fram emot deras etableringar. Är vi inte hungriga och sätter oss ner omgående med dem reser de vidare till nästa ort. Varje missad etablering är förlorade arbetstillfällen.

Per Isaksson är bara en i raden av högre tjänstemän som lämnar kommunen. Varför?

– Jag kände att det var dags att gå tillbaka till näringslivet.

Isaksson har fått en chefstjänst och ska arbeta med förvaltning av fastigheter. Sista arbetsdagen i Skövde kommun gör han på fredag.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.