19 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

"Bra lösning för alla parter"

Omvårdnadschefen kommenterar

Att en tom avdelning på Norrmalms äldreboende blir tillfällig bostad för flyktingbarn kommer inte att drabba någon äldre i Skövde.
– Vi har inte behov av Gläntan för tillfället,­ säger omvårdnadschefen Per Granath.

Avdelningen Gläntan på Normmalms äldreboende, som har stått tom sedan en tid tillbaka, är tänkt som en tillfällig lösning för ensamkommande flyktingbarn från och med 1 januari. I kontraktet finns inskrivet att omvårdnadsförvaltningen tar tillbaka den tomma avdelningen från och med halvårsskiftet 2016.

– Detta är rum som vi just nu inte har behov av och som vi inte att för avsikt att använda under 2015, så det är inte så att någon som är i behov av särskilt boende för stå tillbaka för flyktingbarnen. Då har vi andra boenden som fyller de behoven, förtydligar omvårdnadschefen Per Granath.

Hyran för den tomma avdelningen uppgår till drygt 750 000 kronor per år. I stället för att betala internhyra för tomma rum kan nu omvårdnadsnämnden i stället få in mer resurser i och med intäkterna från Migrationsverket.

– Det är en bra lösning för alla parter, inte minst för de här barnen, säger Granath.

Avdelningen Gläntan på Normmalms äldreboende, som har stått tom sedan en tid tillbaka, är tänkt som en tillfällig lösning för ensamkommande flyktingbarn från och med 1 januari. I kontraktet finns inskrivet att omvårdnadsförvaltningen tar tillbaka den tomma avdelningen från och med halvårsskiftet 2016.

– Detta är rum som vi just nu inte har behov av och som vi inte att för avsikt att använda under 2015, så det är inte så att någon som är i behov av särskilt boende för stå tillbaka för flyktingbarnen. Då har vi andra boenden som fyller de behoven, förtydligar omvårdnadschefen Per Granath.

Hyran för den tomma avdelningen uppgår till drygt 750 000 kronor per år. I stället för att betala internhyra för tomma rum kan nu omvårdnadsnämnden i stället få in mer resurser i och med intäkterna från Migrationsverket.

– Det är en bra lösning för alla parter, inte minst för de här barnen, säger Granath.